پردیس فارابی دانشگاه تهران - جشنواره پژوهشي استان قم در سال 1396
sesli panelci sesli chat

جشنواره پژوهشي استان قم در سال 1396

 

جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر استان قم - 1396

 

اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دستگاه های اجرایی (کارمندان) می توانند با توجه به شیوه نامه مدارک و مستندات خود را به صورت طبقه بندی (پوشه بندی شده) شده و متناظر با بندهای درج شده در پرسشنامه جشنواره در قالب لوح فشرده (CD) به اداره پژوهش های بنیادی- دبیرخانه جشنواره پژوهشی ارسال فرمایند.

  • آخرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک: 4 آذرماه 1396

  • بازه زمانی بررسی آثار: از ابتدای مهرماه 92 تا ابتدای مهرماه 96

 

مدارک لازم:

  • پرسشنامه تایپ و تکمیل شده ویژه کلیه متقاضیان (CD و نسخه پرینت)

  • تصویر خوانای حکم کارگزینی ویژه اعضای هیأت علمی و کارمندان (CD)

  • تصویر خوانای کارت دانشجویی ویژه دانشجویان (CD)

  • مدارک و مستندات (CD به صورت طبقه بندی شده) : به عنوان مثال پوشه ای تحت عنوان "مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی" ایجاد (به پرسنامه مراجعه شود) و مستندات مربوط به آن ها به صورت جداگانه با شماره اثر ذکر شده در پرسشنامه نامگذاری شود (مثلا نام 3-1-1 که اشاره به مقاله ردیف 1 از بند 3-1 مربوط به مقالات چاپ شده در مجلات معتبر دارد)

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)