sesli panelci sesli chat

تقویم آموزشی مرکز آموزش های آزاد

 

 

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی

 

ردیف

دوره / کارگاه

نام مدرس

شروع

پایان

شیوه برگزاری

جزئیات

وضعیت

1

کارگاه آموزش مقاله نویسی

دکتر جبار باباشاهی

شهریور 95

شهریور 95

غیر حضوری

ثبت نام

2

دوره ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

اساتید برجسته دانشگاه تهران

- - -

- - -

حضوری

به زودی

3

دوره عالی مدیریت کسب و کار (DBA)

اساتید برجسته دانشگاه تهران

- - -

- - -

حضوری

به زودی

4

کارگاه های آموزشی نرم افزار متلب و
الگوریتم های متاهیوریستیک

مهندس حسین رضایی

- - -

- - -

غیر حضوری

به زودی

5

مدیریت استعدادها (Talent Management)

دکتر رضا طهماسبی

- - -

- - -

حضوری

به زودی

 

 

 

 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)