sesli panelci sesli chat
فرم نظرسنجی از مرکز علمی – فرهنگی پردیس فارابی در مشهد مقدس
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
محل خدمت / شغل
Invalid Input
تاریخ مسافرت (ضروری)
Invalid Input

-------------------------------

1- اطلاع رسانی ، ثبت نام و نحوه آن را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
2- کیفیت سوئیت ها را از نظر وضعیت تهویه اتاقها به لحاظ گرمایشی و سرمایشی چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
3- کیفیت سوئیت ها را از نظر راحتی و تجهیزات را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
4- کیفیت سوئیت ها را از نظر وضعیت نظافت اتاقها را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
5- نحوه برخورد مسئول رفاهی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
6- نحوه برخورد همکاران پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید ؟ (ضروری)
Invalid Input
لطفا چنانچه نظر و یا پیشنهاد ی دارید مکتوب فرمایید
Invalid Input

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)