sesli panelci sesli chat

دفاعیه‌های ارشد و دکتری دانشکده الهیات

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «بررسي و نقد ديدگاه ناسازگار باوري اختيار و موجبيت علي ون ان واگن»، سینا منوچهرآبادی (یکشنبه 17 تیر 97)

جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان رابطه ميان معرفت و فعل اخلاقي (بررسي آراي غزالي و آيريس مرداك)، آسیه حاجی محمدجعفر (شنبه 16 تیر 97)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسي تطبيقي روش شناسي فلسفه براي كودك با تاكيد بر آراء فارابي، خواجه نصير و ليپمن»، فرشته شیخی (سه شنبه 12 تیر 97)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «نظريه علم عنايي ابن سينا و مقايسه نقدهاي سهروردي و غزالي به آن»، حمید ملکی (دوشنبه 11 تیر 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «بررسی آثار تربیتی تشبیه به گیاه در قرآن»، محبوبه رضایی (سه شنبه 5 تیر 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی  با عنوان «انضمام يمين به بينه و قلمرو آن در نظام دادرسي اسلام»، محمد خلج (یکشنبه 3 تیر 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی رابطه معاد جسمانی و تناسخ در نظام فكری سهروردی و غزالی»، لیلا شیخی (شنبه 2 تیر 97)

◊ جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته فلسفه دین با عنوان: «بررسي رابطه تقدس وزيبايي درگفتمان زيبايي شناسي غرب (با تاكيد برآراي جيمز آلفرد مارتين دركتاب تقدس و زيبايي:گفتماني ميان زيبايي شناسي و دين)»، هانیه السادات رجبی (9 خرداد 97)

◊ جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته فلسفه دین با عنوان: «بررسي و نقد مباني نظري جامعه شناسي دين ماكس وبر»، امیر صادقی (7 خرداد97)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی با عنوان «نقد و بررسي جايگاه زن در تفسير طبري»، زهره رنجبر تیلکی (25 اردیبهشت 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی با عنوان «ترجمه به عربی کتاب ادوار نثر فارسی (از مشروطیت تا انقلاب اسلامی) تا پایان بخش دوم»، سمیره دغاغله (24 اردیبهشت 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه دکتری رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «نام ها و اوصاف قيامت در قرآن (طبقه بندي، تحليل، نقش تربيتي و ارزيابي ديدگاه ها)»، نجمه کیوان نژاد نجف آبادی (سه شنبه 18 اردیبهشت 97)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «نقش استغفار و توبه در زدایش آثار دنیوی گناهان»، وفا یعقوب آوا (چهارشنبه 25 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «تبیین نیاز انسان به وحی بر پایه تحلیل عناوین و اوصاف قرآن در قرآن»، عبدالغفور گوک آتابای (سه شنبه 24 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام امامیه با عنوان «كاركردهای حدیث ثقلین و پاسخ به مناقشات پیرامون آن»، فاطمه غلامی (سه شنبه 24 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه كیث یندل درباره اثبات وجود خدا»، حمید امیر چقماقی (سه شنبه 24 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «نقد و ترجمه دیدگاه های یوری  روبین در تفسیر ایه كونوا قرده خاسئین»، نسیبه رضایی (دوشنبه 23 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه با عنوان «حقیقت هستی و شیوه تقرب به آن در عقل نظری كانت از منظر هایدگر»، محمد غریب زاده (دوشنبه 23 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و قرآن و حدیث با عنوان «ارزیابی و نقد مدخل های مربوط به جمع تدوین قرآن در دائره المعارف قرآن لیدن»، جواهر طرفی غنطاب‌زاده (دوشنبه 23 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی با عنوان «نقد و بررسی مبانی نظریه ی تاریخمندی قرآن در اندیشهی نو معتزله با تاكید بر نصر حامد ابوزید، محمد آركون»، صدیقه نیک طبع اطاعتی (دوشنبه 23 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی انتقادی و تطبیقی دیدگاه ایان باربور درباره فعل خدا در طبیعت با تمركز بر دیدگاه ملاصدرا»، علی اصغر صارمی‌نیک (چهارشنبه 18 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی و نقد دیدگاه كریگ درباره پیدایش عالم با تكیه بر مبانی فلسفی صدرایی»، حسین ثقفی هیر (چهارشنبه 18 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «جایگاه امام در نظام توحید ربوبی در قرآن و روایات»، خسرو زال پور (چهارشنبه 18 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته کلام امامیه با عنوان «بررسی عقلی و نقلی تجرد و عدم تجرد نفس نزد سید مرتضی و علامه حلی»، سعید پاشایی (چهارشنبه 18 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته کلام امامیه با عنوان «چگونگی و چرایی تطور امور عامه عقلی در كلام امامیه از مدرسه بغداد تا مدرسه حله (با تاكید بر آرای سید مرتضی و علامه حلی)»، محمدحسین منتظری (سه شنبه 17 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان «معیارهای احراز عدالت زوج در چند همسری از منظر فقهای امامیه سده معاصر»، فاطمه سادات غروی (سه شنبه 17 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی با عنوان «ترجمه كتاب تاملات فی الاشارات النفسیه فی القرآن نوشته لطفی الشریفی»، الهه شاکری نصرآبادی (دوشنبه 16 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه با عنوان «بررسی رابطه مساله شر و نظام احسن از دیدگاه لایپ نیتس»، حسن لطیفی (دوشنبه 16 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی با عنوان «ترجمه كتاب( الحاسه السادسه بین منظاری الباراسیكولوجیاو القرآن) نوشته ولید عبدا... زریق»، آزیتا سیفی زاده (دوشنبه 16 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی با عنوان «ترجمه كتاب صفاء الكلمه اثر عبدالفتاح لاشین»، طاهره ملایری (دوشنبه 16 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «بررسی حقیقت و حكم غنا در هنرهای آوائی-اسلامی»، محمدرضا محمودی (یکشنبه 15 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته کلام امامیه با عنوان «سیر تطور مفهوم اختیار در مدارس كلامی امامیه»، ابراهیم توکلی مقدم (چهارشنبه 11 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «نقش حكمت نظری در سعادت انسان از نظر ملاصدرا»، فاطمه زاینده رود (چهارشنبه 20 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی رویا و دلالت آن در نبوات ملاصدرا»، صدیقه حسنی (سه شنبه 19 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «تبیین الگوی محورانه مسئله فاعلیت الهی ازمنظر خواجه نصیر الدین طوسی»، خدیجه یحیوی (سه شنبه 19 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه با عنوان «نقد و بررسی شیء وارگی علم با تاكید بر دیدگاه علامه جعفری»، محمد آزادی نوبندگانی (دوشنبه 18 دی 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی مقایسه ای منابع معرفت از دیدگاه ملاصدرا و میرزا مهدی اصفهانی و آثار آن در معرفت الله»، حسین عماد زاده (دوشنبه 11 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی مسئله تعارض عقل و نقل با تاكید بر ملاصدرا، علامه طباطبایی و ایت الله جوادی»، سمیه سادات میراحمدی (دوشنبه 11 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی با عنوان «ترجمه كتاب الدوله و المجتمع فی المشرق العربی تألیف دكتر مسعود ضاهر»، حامد رسولی (یکشنبه 10 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «تبیین معجزه از دیدگاه علامه طباطبائی و دیوید هیوم (با تاكید بر معنا شناسی و دلالت)»، محمدحسن نجم صادقی (یکشنبه 3 دی 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی و نقد نقش دین در معنا بخشی به زندگی از دیدگاه پل تیلیش»، الهام حاجی آقاجانی (یکشنبه 5 آذر 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «جایگاه فهم توحیدی با تکیه بر متن قرآن کریم»، مهدی رجبعلی نژاد (سه شنبه 28 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان « ترجمه کتاب الوحی القرآنی فی المنظور الاستشراقی و نقده- تألیف دکتر محمود ماضی»، شهاب الدین کاظمی (سه شنبه 28 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «تحلیل و نقد روانشناسانه کتاب "الأیام" نوشتۀ طه حسین»،  اکرم بیاتی (سه شنبه 28 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «تحلیل و نقد گفتمان فرهنگی در رمان «فرنکشتاین فی بغداد اثر احمد سعداوی» بر اساس نظریه «نورمن فرکلاف»،  وحید صمدی (سه شنبه 28 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «فلسطین در شعر محمدمهدی جواهری»، عبدالرسول الهایی (یکشنبه 26 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «الاستشراق فی السیرة النبویة، تالیف: عبدالله محمد الأمین النعیم»، مریم قدیری (یکشنبه 26 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «جمالیات المکان فی روایة أرض السواد لعبد الرحمن منیف»، مریم جلالی (یکشنبه 26 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی با عنوان «بررسی و تحلیل جلوه های نمادین مقاومت و پایداری در دیوان بدر شاکر السیاب با استفاده از عناصر طبیعت»، صدیقه یوسفی (یکشنبه 26 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «حدالتمكین عند ظهور الخلافات الجنسیه بین الزوجین فی فقه اهل البیت(ع)»، امجد الفهام (پنجشنبه 23 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی و نقد مبانی وهابیت در انتصاب غلو به شیعیان با تاكید بر كلام عقلی و استدلالی»، مصطفی ورتابی کاشانیان (چهارشنبه 22 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو در مساله شر با تاكید بر آرائ شهید مطهری»، مریم سربخش (چهارشنبه 22 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «بررسی فقهی- حقوقی حقوق بیماران صعب العلاج و جامعه در قبال یكدیگر»، زهرا آقابابایی (چهارشنبه 22 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان «رویکرد منبع گرایانه به روایات اهل بیت(ع) در معناشناسی قرآن (مبانی، رهیافت ها و نمونه ها)»، حامد دهقانی (سه شنبه 21 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از رساله دکتری رشته کلام امامیه با عنوان «تبیین و تحلیل مقایسه‌ای دیدگاه میرداماد و قاضی سعید در مسئله نسبت سنخ وجود خدا و ممكنات»، محمد مصطفائی (سه شنبه 14 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «دور قاعده المعروف عرفا كلا مشروط شر طافی الحقوق الزوجیه»، اسماعیل البهادلی (دوشنبه 13 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «مسئولیت ناشی از پرداخت های برخط بدون پشتوانه»، نیلوفر گل محمدی (یکشنبه 12 شهریور 96)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی پلورالیزم دینی جان هیک به عنوان واکنشی به تعارض علم و دین»، آرزو محمدی (یکشنبه 21 شهریور 95)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «تأثیر باورهای دینی بر علوم تجربی از منظر سیدحسین نصر و نقیب العطاس»، محمدمهدی مسیبی (یکشنبه 21 شهریور 95)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین با عنوان «بررسی تطبیقی نظریه علم دینی در پلانتینگا و ایت الله جوادی آملی»، حامد اشتری (یکشنبه 21 شهریور 95)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی گرایش کلام با عنوان «بررسی کارکردهای فطرت با محوریت آثار استاد مطهری»، زهرا رسولی (شنبه 20 شهریور 95)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان «فلسفه کیفرهای حدی از دیدگاه قرآن»، حمید زعیم رحیم آبادی (چهارشنبه 17 شهریور 95)

◊ جلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، «روش شناسی نقش والدین در تربیت فرزند بر اساس نامه 31 نهج البلاغه»، افسانه قندی (دوشنبه 17 خرداد 95)

◊ جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته فلسفه دین، «تبیین و نقد دیدگاه دی زد. فیلیپس در زبان دین با تاکید بر منتقدان معاصر غربی و علامه طباطبایی»، شهاب شهیدی (یکشنبه 5 اردیبهشت 1395)

◊ جلسه دفاع از رساله مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، «تحلیل انتقادی حدیث شیعه از نگاه مستشرقان»، علی حسن‌نیا (دوشنبه 12 بهمن 1394)

◊ جلسه دفاع از رساله دكتری رشته کلام امامیه، «نقد و بررسی تقریرهای مختلف درباره امر بین‌الامرین در مکتب اصفهان (با تاکید بر آرای میرداماد، فیض کاشانی، فیاض لاهیجی و علامه مجلسی)»، محسن طاهری صحنه (دوشنبه 5 بهمن 1394)

◊ جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه، آزیتا جعفریه (دوشنبه 4 آبان  1394)

◊ جلسه دفاع از رساله دكتری رشته علوم قرآن و حدیث، محمدعلی خوانین‌زاده (دوشنبه 4 آبان  1394)

◊ علی‌اصغر آخوندی، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث (7 مهــر)

◊ حمید خدابخشیان، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام (30 شهریور 94)

◊ رحمان بخش‌بی‌جارزهی، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام (29 شهریور 94)

◊ جابر پاک منش، دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (29 شهریور 94)

◊ حبیب سریانی، دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (29 شهریور 94)

◊ میثم ایرانی، دانشجوی کارشناسی ارشد عربی گرایش زبان و ادبیات عربی (29 شهریور 94)

◊ محمدجواد باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد شیعه شناسی گرایش کلام (29 شهریور 94)

◊ محمدرضا ابوترابی، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه گرایش فلسفه دین (29 شهریور 94)

◊ مصطفی ابراهیمیان دهاقانی، دانشجوی کارشناسی ارشد عربی گرایش مترجمی زبان عربی (29 شهریور 94)

◊ ایمان حاجی‌نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه گرایش فلسفه دین (29 شهریور 94)

◊ زهرا عسگری، دانشجوی کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث (29 شهریور 94)

◊ مریم امامی، دانشجوی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث (28 شهریور 94)

◊ محمد حیدریان، دانشجوی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (28 شهریور 94)

◊ زهرا سادات میری، دانشجوی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث (28 شهریور 94)

◊ ملیحه محمودی بیات، دانشجوی مقطع دکتری رشته مدرسی معارف (25 شهریور 94)

◊ حسین حجت‌خواه، دانشجوی مقطع دکتری رشته کلام امامیه (24 شهریور 94)

◊ سید علی مصطفوی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فلسفه دین (24 شهریور)

◊ الهام غانم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی (22 شهریور 94)

◊ عبدالحسین عبیاوی، دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی (15 شهریور 94)

◊ راضیه جانعلی‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه (15 شهریور 94)

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)