sesli panelci sesli chat

معرفی مرکز آموزش‌های الکترونیکی

پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موجب دگرگونی در بستر آموزش، پیدایش و گسترش محیط جدید مجازی تحت عنوان «محیط چهارم یادگیری» شده است. رفع محدویت‌های فیزیکی، افزایش زمان، برد و ضریب دسترسی به آموزش دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی آموزش، بهره‌گیری از «فاوا» در آموزش، به دگرگونی در پذیرش دانشجو و تحول در شیوه ارائه آموزش انجامیده است. این نوع آموزش دارای قابلیت دسترسی به دروس از پیش تولید شده در رشته‌های مربوط در هر زمان و از هر نقطه جغرافیایی بدون نیاز به حضور همزمان طرفین فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل اجرایی آموزش است.

دوره مجازی عبارت است از مجموعه کامل دروس مصوب یک رشته که به صورت الکترونیکی بر اساس استانداردهای رایج (اسکورم یا هر استانداردی که مرکز آموزش‌های الکترونیکی تعیین می‌کند) و با رعایت ضوابط و شاخص‌های ذیربط دانشگاه تهران تدوین و تولید شده‌اند و از طریق سامانه‌های مدیریت یادگیری استاندارد ارائه می‌شوند.

 

باتوجه به موارد فوق الذکر و درک اهمیت آموزش از راه دور، در سال 1386 مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی با اهداف زیرتأسیس شده است.

1. تحول در آموزش دانشگاهی و دوره‌های کاربردی و ارائه دوره‌های مجازی بر اساس مدل دانشگاه؛

2. تنوع‌بخشی به شیوه‌های پذیرش دانشجو؛

3. انجام بخشی از رسالت دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص؛

4. استفاده گسترده از محیط چهارم در پاسخگویی به نیازهای جامعه، صنعت و سازمان‌ها؛

5. افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش دانشگاهی؛

6. همکاری با دانشگاه‌های معتبر خارجی در جذب و آموزش دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی؛

7. ارائه مدل آموزش مجازی دانشگاه تهران با استانداردهای ذیربط در تدوین، تولید، ارائه و ارزیابی آموزش های نوین؛

8. استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری و یافته‌های پژوهشی در آموزش مجازی.

این مرکز زیرمجموعه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران است و برای نخستین بار در بهمن ماه 1387 در رشته‌های مدیریت بازرگانی (گرایش‌های مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی و مدیریت مالی) و فلسفه غرب اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

این مرکز سالیانه از طریق آزمون سراسری کارشناسی ارشد و همچنین در موارد خاص از طریق آزمون اختصاصی (سازمان سنجش) اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های گوناگون می نماید.

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)