پردیس فارابی دانشگاه تهران - عناوین رشته‌های دانشکده مهندسی
sesli panelci sesli chat

عناوین رشته‌های دانشکده مهندسی

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی دانشکده مهندسی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد(حضوری)

مقطع کارشناسی ارشد (مجازی)

مقطع دکتری

  1. مهندسی کامپیوتر نرم افزار (سرفصل دروس)

  2. مهندسی فناوری اطلاعات

  3. مهندسی صنایع (سرفصل دروس)

  1. معماری

  2. مهندسی فناوری اطلاعات

  3. مهندسی صنایع

   

 

 

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)