پردیس فارابی دانشگاه تهران - دفاعیه‌های ارشد و دکتری دانشکده مهندسی
sesli panelci sesli chat

دفاعیه‌های ارشد و دکتری دانشکده مهندسی

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «بازشناسی سریع شخص به وسیله روشهای یادگیری درهم سازی عمیق»، داود کلامی (یکشنبه 25 شهریور 97)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «ارائه یک روش مبتنی بر پچ برای نویززدایی از تصویر با قابلیت نگهداری لبه با استفاده از یک طبقه بندی کننده آستانه ی وفقی در حوزه تبدیل»، اسماعیل الکطرانی (یکشنبه 25 شهریور 97)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «توسعه یک الگوریتم یادگیری جمعی بر اساس بهینه سازی تکاملی چندهدفه»، سیداحسان روشن (یکشنبه 25 شهریور 97)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «روش شناسی کوانتومی برای پردازش تصویر مورفولوژیکی»، نگین منتظری (یکشنبه 18 شهریور 97)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «ارائه متریکی مناسب برای شباهت سنجی قلم های فارسی با هدف خوشه بندی گردایه ای بزرگ از قلم ها»، مریم کاویانی (یکشنبه 18 شهریور 97)

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «ارائه یک روش جدید برای فشرده سازی بی درنگ ویدئو برای کاربردهای مؤثر پیام رسانی فوری مبتنی بر ابر»، جعفر موسی الغبان (یکشنبه 18 شهریور 97)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «ارائه راهکاری برای بهبود کنترل ترافیک در مسیر اصلی بر اساس سیستم‌های چندعاملی»، زهره صادقی (یکشنبه 29 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «استفاده از یادگیری ماشینی برای مدل‌سازی استراتژی حریف در کاربرد مذاکره خودکار میان خریدار و فروشنده در محیط‌های چندعاملی»، فاطمه محمدی آشنانی (چهارشنبه 25 بهمن 96)

◊ جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان «توسعه‌ی یک مدل پویای انتخاب جمعی به منظور تشخیص بیماری‌ها»، سروش فاطمی‌فر (چهارشنبه 25 بهمن 96)

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)