sesli panelci sesli chat

کسب رتبه دوم تیم موت کورت پردیس فارابی در مسابقات فلیپ سی جساپ

تاریخ : 12 / 11 / 96  - كد خبر: 96111201

 

تیم دانشجویی پردیس فارابی اواخر مهرماه با عضویت تینا قضاتی، خلود بوخمسین، مهتاب جوادی و محمد علیزاده تیم موت کورت تشکیل شد و سرکار خانم مریم آقایی مربیگری این تیم را به عهده گرفت. اعضا با راهنمایی های مربی خود در طول سه ماه، با بررسی پرونده این دور از مسابقات با عنوان 《Case concerning the Egart and the Ibra》اقدام به نوشتن لوایح خود کرده و دو لایحه (یکی در مقام خواهان و دیگری در مقام خوانده)، ارسال کردند.

پس از ثبت لوایح، طی تمریناتی برای دور شفاهی این مسابقه آماده شده که در آخرین تمرین، آقای دکتر ابراهیم گل و خانم آقایی، دادگاه روز مسابقه را برای تیم شبیه سازی کرده، در مقام خواهان و خوانده تیم را به چالش کشیدند. روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، این تیم پس از دو بازی مقابل تیم دانشگاه مفید و دانشگاه شاهد، به دور فینال راه پیدا کرد. ضمن تبریک، آروزی موفقیت روز افزون برای آنها داریم.

 

موت کورت چیست؟
در مسابقات ملی موت کورت، یک پرونده فرضی مربوط به حقوق بین‌المللی کیفری در اختیار تیم‌های شرکت کننده قرار می‌گیرد. این تیم‌ها در مقابل تیم قضات که از اساتید برجسته حقوق کشور هستند یک بار در مقام دادستانی و یک بار دیگر در مقام وکیل مدافع متهمان فرضی قرار می‌گیرد. دانش و معلومات حقوقی در کنار نحوه ارائه و نیز نوآوری‌ها و مسائل روان شناختی چون اعتماد به نفس و نیز مهارت بر زبان انگلیسی برای موفقیت در چنین شبیه سازی ضروری است و هر کدام از این موارد دارای نمره هستند. نکته جالب مسابقات دو سال اخیر این است که اکثر تیم‌ها تلاش کردند با لباس‌هایی بکدست که اغلب شبیه دادستان‌ها و وکلای دیوان بین‌المللی کیفری است در این مسابقه حاضر شوند. مسابقات دور اول با زبان فارسی برگزار می‌شود لکن مسابقات در دور دوم ملی و نیز دو یا سه مسابقه بین‌المللی دیگر با زبان انگلیسی برگزار می‌شود.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)