sesli panelci sesli chat

افتتاح دفتر شورای دانشجویان بین الملل پردیس فارابی

تاریخ : 1 / 12 / 95  - كد خبر: 95120102

 

مراسم افتتاح دفتر شورای دانشجویان بین الملل پردیس فارابی با حضور خانم دکتر کیوان پناه، معاون اداره کل دانشجویان غیرایرانی، آقای دکتر سیدمحمدباقر جعفری، مشاور بین الملل پردیس و جمعی از دانشجویان بین الملل روز یکشنبه اول اسفند ماه 1395 برگزار گردید.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)