sesli panelci sesli chat

ارتقای جناب آقای دکتر قدرت الله باقری راغب به رتبه دانشیاری

تاریخ : 31 / 6 / 96  - كد خبر: 96063101

دکتر قدرت الله باقری راغب، استادیار گروه مديريت آموزشی، روانشناسی و مديريت ورزشی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابیدانشگاه تهران، به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

مدیریت پردیس فارابی این موفقیت را به ایشان و مجموعه دانشکده مدیریت و حسابداری تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون و کسب درجات علمی و معنوی بالاتر را برای این استاد گرانقدر آرزومند است.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)