sesli panelci sesli chat

درخشش دانشجویان پردیس فارابی در جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

تاریخ : 1 / 12 / 96  - كد خبر: 96120101

 

دانشجویان پردیس فارابی در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران درخشیدند.

در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران که در آبان و آذر ماه 1396 در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار گردید، دانشجویان پردیس فارابی در رشته های مختلف ورزشی شرکت نموده و موفق به کسب عناوین مختلف قهرمانی گردیدند.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)