انتخاب مجله مدیریت سرمایه اجتماعی به عنوان نشریه برتر رشته مدیریت در سامانه نشریات علمی جهان اسلام (isc)

تاریخ : 22 / 4 / 98  - كد خبر: 98042201

 

مجله مدیریت سرمایه اجتماعی به عنوان نشریه برتر رشته مدیریت، در سامانه نشریات علمی جهان اسلام (isc) برگزیده شد.

این نشریه با ضریب تأثیر 0/786 (Q1) در رتبه اول نشریات رشته مدیریت در ایران قرار گرفته است.

این موفقیت را به سردبیر محترم مجله جناب آقای دکتر زارعی متین، اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری و همکاران نشریه تبریک می گوییم.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.