sesli panelci sesli chat

برگزاری جلسه معاونت محترم اداری و مالی پردیس فارابی با همکاران حوزه معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

تاریخ : 14 / 7 / 98  - كد خبر: 98071401

 

آقای دکتر شهبازی، معاونت محترم اداری و مالی پردیس فارابی، به همراه آقای طالبی، رئیس محترم امور اداری پردیس، روز یکشنبه مورخ 14 مهر 1398 در محل دفتر جناب آقای دکتر حاجی ده آبادی معاونت محترم پژوهشی پردیس با کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دیدار وگفتگو کردند.
این جلسه با خوش آمدگویی معاونت محترم پژوهشی شروع شد و در ادامه معاونت محترم اداری مالی در خصوص جلسه توضیحاتی را عرض کردند و و همکاران در محیطی صمیمی و دوستانه پیشنهادها و نظرات خود را در ارتباط با مسائل و مشکلات حوزه کاری خود نظیر دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان ، اضافه کاری و بهره وری ، کمبود نیرو ، وضعیت پرسنل قراردادی و مشکلات ساختمان معاونت پژوهشی ارائه کردند و معاونت محترم توضیحاتی در خصوص بررسی و ارائه راه حل برای این مسائل و مشکلات بیان کردند.
در انتهای جلسه جناب آقای دکتر شهبازی ضمن تاکید بر رفع مشکلات همکاران اظهار داشتند موضوعات مطرح شده در جلسه بررسی و در خصوص آنها تصمیم گیری خواهد شد.

 

..::  بازگشت به صفحه اخبار  ::..

استفاده از این خبر با ذکر منبع "پردیس فارابی دانشگاه تهران" مجاز است.

 

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)