sesli panelci sesli chat

 

به وب سایت هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم خوش آمدید.

بر اساس ایین نامه نظارت و ارزیابی آموزش عالی، مسئولیت نظارت و ارزیابی فعالیت دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی استان قم بر عهده هیأت نظارت و ارزیابی استانی مستقر در پردیس فارابی دانشگاه تهران است.

 

برگزاری چهارمین نشست هیأت استانی

در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸ چهارمین جلسه هیأت استانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دفتر ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران تشكیل گردید. در این جلسه كه با حضور رئیس و معاونین محترم پردیس، دبیر دفتر ارزیابی و نظارت استانی و همچنین نمایندگان هیأت استانی از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی استان برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی از عملكرد سال گذشته این دفتر، به بررسی نقاط ضعف و قوت مؤسسات آموزش عالی استان پرداخته شد و راهكارها و پیشنهادات لازم در زمینه بهبود كیفیت عملكرد مؤسسات آموزشی و پژوهشی استان مورد بررسی قرار گرفت. ادامه خبر ...

 

کارگاه آموزشی مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت پردیس فارابی برای مدیران و کارشناسان واحدهای اداری – مالی، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی برگزار شد

کارگاه آموزشی مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت پردیس فارابی در روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398 با حضور مدیران و کارشناسان واحدهای اداری- مالی، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید. ادامه خبر ...

 

کارگاه آموزشی مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف برای مدیران محترم گروه ها برگزار شد

کارگاه آموزشی مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف در روز چهارشنبه 3 مهرماه 1398 برای مدیران محترم گروه ها برگزار گردید. ادامه خبر ...

 

بیانیه نهمین نشست هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت عتف شهریور ماه ۱۳۹۸ دانشگاه كردستان (سنندج)

مهمترین مسائل مطرح شده در نشست نهم بدین شرح اند:

۱. تحقق الگوی ارزیابی مؤسسات پژوهش و فناوری كشور توسط هیأت‌های نظارت استانی مطابق با دستنامه سنندج

۲. تاكید برتقویت شبكه ناتك با رویكرد دستگیری، اصلاح، هدایت و توجه به تمامی وجوه كیفیت درآموزش عالی

۳. شناسایی، ارزیابی وارائه الگوهای نظارت وارزیابی در حوزه تخصصی زیزنظام ها

۴. ایجاد نظام صلاحیت حرفه‌ای ارزیابان به منظور حرفه گرایی در شبكه ناتك

۵. استفاده حداكثری از ظرفیت قانونی و ساختاری موجود برای محدود كردن فعالیت‌های غیرمجازدر حوزه آموزش عالی

۶. تاكید برتحقق ساختارهای پیش بینی نشده برای هیأت‌های نظارت استانی مطابق آئین نامه‌های نظام ناتك وهیات های نظارت استانی

۷. تحقق انتظار هیأت‌های نظارت استانی برای اثربخشی گزارش‌ها وپیشنهادهای ارائه شده به مركز

۸. پیشنهاد و تصویب قوانینی مانند مسئولیت مدنی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به مراجع قانونگذار با هدف افزایش پاسخگویی نظام آموزش عالی به ذینفعان

۹. پیگیری تحقق اولویت‌های تعیین شده توسط كارگروه‌های نشست با مشاركت حداكثری هیأت‌های نظارت استانی 

 

برگزاری نهمین نشست تخصصی هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت عتف

نهمین نشست تخصصی هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت عتف از تاریخ ۶ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه كردستان برگزار گردید. ادامه خبر ...

 

سومین نشست تخصصی کارگروه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ كارگروه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سومین نشست تخصصی خود را در سالن شهید مطهری پردیس فارابی دانشگاه تهران تشكیل داد. در این جلسه كه با حضور رئیس، نایب رئیس، و معاونین دانشجویی و پژوهشی پردیس، و همچنین با حضور دبیر و سایر اعضای دفتر ارزیابی استان برگزار گردید؛ با نظر به اعلام مكتوب نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های استان به آنها و دریافت بازخورد از مجموعه‌های یاد شده، اعضای جلسه به بررسی نهایی نقاط ضعف و قوت، چالش‌ها و مشكلات فرا روی این دانشگاه‌ها پرداختند و ضمن تكمیل كاربرگ شماره ۳ مربوطه؛ پیشنهادات لازم در زمینه رفع نواقص و بهبود عملكرد و كیفیت آموزش عالی دانشگاه‌های بازدید شده استان را ارائه نمودند.

 

 

تشکیل جلسه كارگروه دفتر نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

در تاریخ ۱ بهمن ماه ۹۷ كارگروه دفتر نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با حضور دبیر هیأت نظارت و كارشناسان دفتر نظارت و همكاران متخصص آموزشی و پژوهشی و مالی و دانشجویی دانشگاه در سالن مطهری پردیس فارابی برگزار گردید. با توجه به بازدیدهای دانشگاه‌ها و نظرات كارشناسان خبره هر واحد، نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های مورد بررسی ثبت گردید.

 

 

دومین نشست کارگروه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان قم

پیرو بازدیدهای انجام شده از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی استان، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دومین نشست كارگروه دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سالن امام هادی دانشكده الهیات پردیس فارابی تشكیل گردید. در این جلسه كه با حضور دبیر دفتر نظارت و همچنین نمایندگان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی استان برگزار گردید، ضمن تقدیر و تشكر از زحمات رؤسای كارگروه‌های پنجگانه و اساتید و كارشناسانی كه در بازدیدهای این دفتر شركت داشته‌اند؛ به بررسی نقاط ضعف و قوت دانشگاه‌ها و مؤسسات بازدید شده استان پرداخته شد و پیشنهادات لازم در زمینه رفع نواقص و بهبود عملكرد و كیفیت آموزش عالی دانشگاه‌های بازدید شده استان ارائه گردید.

 

 

تشکیل جلسه هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان قم

در تاریخ ۱۶ مهر ماه 1397 جلسه هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دفتر ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران تشكیل گردید. ادامه خبر ...

 

 

دبیرخانه این هیأت آماده دریافت انتقادها و شکایت های مربوط به :

- کیفیت آموزش

- تجهیزات و امکانات آموزشی

- فعالیت های پژوهشی

- امور دانشجویی و فرهنگی

- امور اداری و مالی و ... است.

 

اهم وظایف هیات :

- بازدید های ادواری سالیانه از موسسات آموزش عالی مستقر در استان توسط كارگروه های تخصصی

- تنظیم و آماده سازی گزارش بازدید های انجام شده

- برقراری ارتباط مستمر با دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع

- دریافت و ارزیابی آمار و اطلاعات موسسات توسط گروه های اعزامی

- ارسال گزارشات تهیه شده به وزارت متبوع

 

 

توجه:

  1. هر زیر نظام می بایست تنها فرم الف كه با فرمت word قرار داده شده است را تكمیل نماید.

  2. فرم های ب و ج تنها برای اطلاع از مواردی است كه در بازدید بررسی می شود.

  3. فرم الف می بایست تایپ شده و ممهور به مهر و با امضای رئیس دانشگاه/مركز ارسال شود. در انتهای فرم الف دستور العمل تهیه لوح فشرده قرار گرفته است كه می بایست همراه با فرم الف تحویل داده شود. دستور العمل تهیه لوح فشرده را می توانید به صورت جداگانه از اینجا دریافت كنید.

  4. همراه با فرم الف، قلم های مورد نیاز نیز پیوست شده است.

 

 

 

 

+ دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی استان

+ اعضای هیأت نظارت استانی

+ اعضای دفتر نظارت ارزیابی

+ کارگروه‌های تخصصی


فرم‌های مربوط به بازدید کارشناسان :

اطلاعات مربوط به کارشناس مسئول اداری مالی

اطلاعات مربوط به دبیر یا رئیس کارگروه

اطلاعات مربوط به کارشناس مسئول آموزش

اطلاعات مربوط به کارشناس مسئول پژوهش

اطلاعات مربوط به کارشناس مسئول دانشجویی و فرهنگی

 

فرم‌های مراکز پژوهشی :

کاربرگ اطلاعات پارک‌های علم و فنّاوری

کاربرگ اطلاعات مؤسسه های پژوهشی در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی

کاربرگ اطلاعات مؤسسه های پژوهشی در حوزۀ علوم مهندسی و فنّاوری

کاربرگ اطلاعات مراکز رشد واحدهای فنّاور


ارتباط با ما :

- دبیر هیأت نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت (دكتر حسن مهرنیا)

- كارشناس حقوقی دفتر نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت (حسین منصوری - 36166263)

- كارشناس دفتر نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت (معصومه پرزحمت - ۳۶۱۶۶۳۲۴)

- كارشناس دفتر نظارت ارزیابی و تضمین كیفیت (زهرا كریمی اصل - ۳۶۱۶۶۱۷۵)

 

تماس با ما :

هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خود را می توانید از طریق پست الکترونیکی یا آدرس پستی زیر به دبیرخانه این هیات ارسال فرمایید :

 

نشانی : قم - ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از پایانه مسافربری - دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم

کد پستی : 3718117469

صندوق پستی : 357

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره تماس : 36166324 - 025

نمابر : 36644081 - 025

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)

takipçi satın al

takipçi satın al, instagram takipçi,instagram ucuz takipçi

instagram takipçi beğeni gibi tüm sosyal medya hizmetlerinden faydalanmak üzere gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceğiniz site https://www.takip2018.com/