پردیس فارابی دانشگاه تهران - سیزدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
sesli panelci sesli chat

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)