sesli panelci sesli chat

میثم شهبازی

رتبه علمى : استادیار

از دانشگاه : دانشگاه علامه طباطبائی

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت تولید و عملیات

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

طرح درس ها :

 

 

سوابق تحصیلی :

 1. دیپلم: دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره) بوشهر

 2. کارشناسی: مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

 3. کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه شهید بهشتی

 4. دکترای تخصصی: مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

 

سوابق پژوهشی :

الف) تألیف یا ترجمه کتاب

 1. تورج کریمی و میثم شهبازی. "نظریه سیستمهای خاکستری و کاربردهای آن." تهران: نگاه دانش، 1397

ب) مقالات

 1. Choosing the best financing source in a supply chain by PROMETHEE approach (Aida Matin, Ali Rajabzadeh Ghatari, Meisam Shahbazi), Environmental Energy and Economic Research (EEER) journal,  2019

 2. Conceptual Agent based Modeling in Supply Chain: An Economic Perspective (Arash Abdollahzadeh, Meisam Shahbazi, Ali Rajabzadeh Ghatari), Environmental Energy and Economic Research (EEER) journal, 2018

 3. A bi-objective score-variance based linear assignment method for group decision making with hesitant fuzzy linguistic term sets(Seyed Hossein Razavi Hajiagha, Meisam Shahbazi, Hannan Amoozad Mahdiraji, Hossein Panahian), Technological and economic development of economy (ISI- WOS), 2018

 4. A new systematic approach in new product development through an integration of general morphological analysis and IPA (Mehdi sholeh, Ahmadreza Ghasemi, Meisam Shahbazi) , Decision Science Letters (Scopus), 2017

 1. عادل آذر، میثم شهبازی، حمیدرضا یزدانی و امید محمودیان. "طراحی مدل ارزیابی تاب آوری زنجیره تأمین صنعت برق رویکرد با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم - تحلیل عاملی." مدیریت صنعتی، 11، 1 . 1398

 2. عادل آذر، میثم شهبازی، حمیدرضا یزدانی و امید محمودیان. "ارزیابی تاب آوری زنجیره تأمین صنعت برق در ایران: رویکرد فازی." فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 5، 14، 1398

 3. ارائه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی و زنجیره مارکوف به منظور بهینه سازی بازتولید و برون سپاری در زنجیره تأمین (عادل آذر، علی امیری، میثم شهبازی)، مطالعات مدیریت صنعتی، 1397 (پذیرش مقاله)

 4. ارائه مدل و پیشنهاد راهکارهایی برای توسعه زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران (میثم شهبازی، اعظم میرزمانی، محمد حاج زمانی و پویا ردایی)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1397 (پذیرش مقاله)

 5. شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری (احمدرضا قاسمی، مهدی شعله و میثم شهبازی)، پژوهشهای مدیریت در ایران، 1397

 6. شناسایی عوامل پیش بینی کننده موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال (فهیمه میرزایی، مجید جلالی فراهانی، قدرت الله باقری، میثم شهبازی)، فصلنامه مدیریت ورزشی، 1397

 7. طراحی نوعی سیستم خبره برای برون سپاری در سازمان های حاکمیتی (میثم شهبازی، فرهاد کیانی فر)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (Scopus)، سال 1395

 8. شناسایی سبد طرحهای توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی (اکبر ترکان، میثم شهبازی)، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، 1395

 9. ارائه مدلی برای اولویت بندی و گزینش ربات ها در خطوط تولیدی پیوسته با بهره گیری از روش مالتی مورای خاکستری (احمدرضا قاسمی، میثم شهبازی، حمیدرضا آقاشاهی)، دوفصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، 1395

 10. الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع در صنعت پوشاك (میثم شهبازی، محمدعلی خاتمی فیروزآبادی، جهانیار بامداد صوفی، ابوالفضل کزازی)، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1392

 11. بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی درتوسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای؛ مسائل و راهکارها (اکبر ترکان، میثم شهبازی) ، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد، 1389

 

دروس ارائه شده :

 1. مدیریت زنجیره تأمین پیشرفته، دکتری، تهران

 2. مدیریت فرایند نوآوری، دکتری، تهران

 3. مدیریت تولید پیشرفته، کارشناسی ارشد، تهران

 4. مدیریت استراتژیک زنجیره تأمین، کارشناسی ارشد، تهران

 5. مدیریت زنجیره تأمین، کارشناسی ارشد، تهران

 6. مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد، تهران

 7. نوآوری و طراحی محصول، کارشناسی ارشد، تهران

 8. تئوریهای نوآوری؛ مدلها، فرایندها و سیاستها، کارشناسی ارشد، تهران

 9. روشهای کمی در تصمیم گیری مدیران، کارشناسی ارشد، تهران

 10. تحقیق در عملیات پیشرفته، کارشناسی ارشد، تهران / علامه طباطبائی

 11. تحلیل آماری، کارشناسی ارشد، تهران

 12. مدیریت کیفیت جامع در صنعت گردشگری، کارشناسی ارشد، تهران

 13. آمار کاربردی، کارشناسی ارشد، تهران

 14. تحقیق در عملیات 1، کارشناسی، تهران

 15. تحقیق در عملیات 2، کارشناسی، تهران / علامه طباطبائی

 16. کارسنجی و روش سنجی، کارشناسی، علامه طباطبائی

 17. مدیریت تولید، کارشناسی، علامه طباطبائی

 18. آمار و کاربرد آن در مدیریت 2، کارشناسی، تهران

 

گزارش های علمی :

 1. مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دوسال اول برنامه پنجم (رؤیا طباطبایی یزدی، میثم شهبازی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1392

 2. بررسی سند چشم انداز حمل و نقل ریلی ایران؛ با نگاهی به سند چشم انداز راه آهن هند (میثم شهبازی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1389

 3. بررسی محتوایی مواد مربوط به حمل و نقل در برنامه پنجم توسعه (اکبر ترکان، میثم شهبازی)، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 1389

 4. بررسی ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی؛ و ارائه پیشنهاد (میثم شهبازی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1390

 5. رویکرد شبکه ای به زیرساختهای حیاتی (میثم شهبازی، مسعود شفیعی، زینب ابوطالبی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1390

 6. مروری بر ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت خام حوزه خلیج فارس (حامد فرنام، میثم شهبازی، علی خواجوی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1391

 7. عمران سواحل مکران (اکبر ترکان، میثم شهبازی)، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1391

 8. تجربه ژاپن در تجدید ساختار راه آهن، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک، 1391

 

طرح های پژوهشی :

 1. بازطراحی مدل ارائه خدمت صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، 1396

 2. تحلیل تطبیقی جایگاه صنعت اطلاعات مکانی در ساختار برنامه ریزی و توسعه کشور، سازمان نقشه برداری کشور، 1395

 3. طراحی مدلی برای تفکیک فعالیتهای حاکمیتی و تصدی گری به منظور تصمیم گیری برای برون سپاری (مجری)، سازمان نقشه برداری کشور، 1394

 4. طراحی و مدلسازی مفهومی سامانه برنامه ریزی عملیاتی سازمان نقشه برداری کشور (مجری)، سازمان نقشه برداری کشور، 1394

 5. بازتگری و تدوین مدل عملیاتی برای جبران خدمات فوق العاده نیروی انسانی، سازمان نقشه برداری کشور، 1394

 6. امکان سنجی تولید هواپیمای جت مسافری حدود100 نفره (عضو تیم پروژه)، پژوهشکده علوم و فناوری فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1391

 7. برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو (آپکو) (عضویت در تیم پروژه)، شرکت پیوند مدیریت فراگیر، 1388

 8. امکان سنجی راه اندازی واحد صنعتی تولید و بسته بندی آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری (مجری)، شرکت آبساران زاگرس، 1385

 9. امکان سنجی راه اندازی کارخانه تولید میوه خشک و چیپس میوه (مجری)، کلینیک مدیریت ایرانیان، 1385

 

نشست ها و همایش های علمی :

 1. سومین جشنواره شناسایی، انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه و کسب و کارهای نوپا، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دبیر کمیته علمی، 1397

 2. همایش ملی هفتاد سالگی نظام توسعه در ایران، مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، عضو کمیته علمی، 1397

 3. دومین جشنواره شناسایی، انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه کسب و کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دبیر کمیته علمی، 1396

 4. نخستین جشنواره شناسایی، انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه کسب و کار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دبیر کمیته علمی، 1395

 5. نشست تخصصی با عنوان : حمل و نقل ریلی، بررسی عملکرد و نگاهی به آینده، مرکز تحقیقات استراتژیک، دبیر علمی، 1391

 6. نشست تخصصی با عنوان: بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی در برنامه چهارم و مقایسه با سیاستهای کلی نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، دبیر علمی، 1389

 

سوابق اجرایی :

 1. معاون اداری و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران (1398 - ادامه دارد)

 2. مدیر گروه مدیریت صنعتی و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران (1397 – ادامه دارد)

 3. مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران (1395 – 1397)

 4. عضو گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (1388- 1393)

 5. مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در امور برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل (1392 – 1394)

 6. مشاور رئیس سازمان نقشه برداری کشور در امور برنامه ریزی و توسعه مدیریت

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)