sesli panelci sesli chat

مهدی ذاکری

رتبه علمى : دانشیار

سال اخذ مدرک : 1385

از دانشگاه : تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای فلسفه (فلسفه غرب)

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

طرح درس ها :

 

 

 

علایق: فلسفه ذهن و انسان شناسی؛ فلسفه عمل؛ فلسفه دین؛ فلسفه هایدگر

 

1) سوابق آموزشی

 • کارشناسی، فلسفه غرب، دانشگاه مفید، 1377

 • کارشناسی ارشد، فلسفه غرب، دانشگاه مفید، 1379 (موضوع پایان نامه: ترجمه و بررسی بخش اول کتاب مجادله کانت و ابرهارد)

 • دکتری، فلسفه، دانشگاه تهران، 1385 (موضوع رساله: رابطه دلیل و عمل از دیدگاه دیویدسن)

 • تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول

 

2) سوابق اجرایی

 • نایب رئیس هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1395 تا کنون

 • معاون آموزشی و دبیر کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران 1394 تا کنون

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1395 تا کنون

 • عضو هيئت نظارت و ارزیابي آموزش عالی و رئيس كارگروه دانشگاه علمی-کاربردی و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های دولتی استان قم 1394-1395

 • معاون علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران از 1394-1395

 • معاون علمی دانشکده الهیات پردیس فارابی، از 1390 -1394

 • مدیر گروه فلسفه پردیس فارابی، از 1388 تا 1390

 • مدیر گروه پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از 1381 تا 1386

 

3) سوابق تدریس

در مقطع کارشناسی :

 • تاریخ فلسفه یونان 1 تا افلاطون

 • تاریخ فلسفه یونان 2 تا افلوطین

 • متافیزیک عمومی در غرب

 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن بیستم

 • فلسفه علوم

 • زبان انگلیسی پایه

 • متون فلسفی به زبان خارجی

در مقطع کارشناسی ارشد :

 • فلسفه تجربی انگلستان

 • تفسیر متون فلسفی

 • فلسفه های اگزیستانس (هایدگر)

 • معرفت شناسی دینی

 • تفکر فلسفی غرب در قرن بیستم

 • فلسفه ذهن

 • زبان تخصصی

 • فلسفه کانت

در مقطع دکتری :

 • هرمنوتیک

 • متون تخصصی فلسفه ذهن به زبان انگلیسی

 • انسان شناسی

 • فلسفه های اگزیستانس (هایدگر)

 

4) تألیف یا ترجمه کتاب

 • درآمدی به فلسفه عمل، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سمت، 1394

 • نظریه این همانی در فلسفه ذهن، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393 (با همکاری دیگران)

 • مسیحیت و مسئله ذهن و بدن (Christianity and the Mind Body Problem)، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1392 (با همکاری دیگران)

 • فلسفه ذهن (آشنایی با فلسفه تحلیلی) (Philosophy of Mind)، انتشارات حکمت، 1391

 • فلسفه ذهن (از مجموعه فهم فلسفه) (Philosophy of Mind (Understanding Phiolosophy))، انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1391

 • درآمدی به فلسفه ذهن (An Introduction to The Philosophy of Mind)، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388

 • رساله کشف (The Kant-Eberhard Controversy)، انتشارات دانشگاه مفید، 1383

 • نقد و بررسی هایی درباره اندیشه های نصر حامد ابوزید، انتشارات مشق امروز، 1380 (با همکاری دیگران)

 

5) مقالات

مقالات علمی - پژوهشی :

 • The Ability Hypothesis: An Empirically Based Defense, KRITERION – Journal of Philosophy (Scopus, ERIH) 2016, 30(1): 23–38

 • امکان سنجى علوم انسانى اسلامى بر مبناى زبان دين، قبسات، سال 19، شماره 3، 1394 (مشترک با آقای حمید خدابخشیان)

 • سرل و مسئله آگاهى، نقد و نظر، سال 19، شماره 1، 1394 (مشترک با آقای مصطفی حسینی)

 • بررسى تطبيقى ديدگاههاى هرمنوتيکى شلايرماخر و علماى علم اصول، فلسفه دین، سال 4، شماره 11، 1393 (مشترک با آقای سیدجابر موسوی راد)

 • طینت و عدل الهی، مجله تحقیقات کلامی، سال اول، شماره 3، 1393 (مشترک با آقای اصغر غلامی)

 • از امکان مفاهمه تا اثبات معرفت: استدلال دیویدسن علیه شکاکیت، مجله غرب شناسی بنیادی، سال چهارم، شماره 2، 1393

 • نظریه عمل ابن سینا، مجله نقد و نظر، سال شانزدهم، شماره 64، 1392

 • تجرد نفس : سنجش استدلال به آیه روح، مجله اندیشه نوین دینی، سال هشتم، شماره 30، 1391

 • رویکردی نوین در بررسی ماهیت ایمان با نگاه به ساحات وجودی نفس، مجله انسان پژوهی دینی، سال نهم، شماره 27، 1391 (مشترک با آقای مرتضی طباطبایی)

 • معنا و صدق : نظریه معنای دیویدسن، مجله فلسفه، 1388

 • نظریه علی عمل دیویدسن، مجله نامه مفید، سال دوازدهم، شماره 56، 1385

 • هنجارمندی و تبیین عمل، مجله پژوهش های فلسفی کلامی، 1385

 

مقالات علمی - ترویجی :

 • نظریه علی عمل و اشکال ارتباط منطقی، مجله فلسفه، 1387

 • فلسفه چیست، مجله گفتمان، 1387

 • معرفی و نقد موسوعه مصطلحات الفلسفه عند العرب، مجله معارف عقلی، 1384

 • فلسفه دین؛ برگزیده ای از دیدگاه های معاصر، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 1383

 • فلسفه ذهن، مجله نقد و نظر، 1383

 

مقالات در كنفرانس هاي ملی و بين المللي

 • ادله قرآنى فخر رازى بر تمايز نفس از بدن و تجرد آن، همايش بين المللى آموزه هاى دينى و مسئله نفس و بدن ،ايران، قم (1389)

 • وضعيت فلسفه ذهن در ايران، روز جهانى فلسفه، ايران، تهران (1391)

 

 • (and Majid Ghasemi) Ability Hypotheses: A Defense, 5th International Conference of Cognitive Science Tehran – Iran (2013)

 • Interaction between science and religion, International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate, Austria, wien (2015)

 

6) راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

راهنمایی پایان نامه و رساله :

 • تفکر، فلسفه و شاعری از دیدگاه هایدگر (1394)

 • مفهوم فلسفی «دیگری» در تفکر یاسپرس، هایدگر و سارتر (1394)

 • تحليل و بررسى تفسير هيدگر از متافيزيک اراده معطوف به قدرت نيچه (1394)

 • مبانی دین شناختی علم دینی (با تاکید بر قلمرو دین)، دکتری (1393)

 • مقايسه انديشه هايدگر متقدم و متاخر در باب زبان (1393)

 • نسبت سنت با حقیقت در اندیشه گادامر، کارشناسی ارشد (1393)

 • بررسی وانمودگی حقیقت از نظر ژان بودریار، کارشناسی ارشد (1393)

 • نقدهاى دکارت به هايدگر به عنوان سرمنشا مدرنيته (1393)

 • مقایسه نظریه نوخاستگی ذهن ویلیام هسکر و نظریه جسمانیت الحدوث بودن نفس ملاصدرا، کارشناسی ارشد (1392)

 • بررسی تبیین مادی انگارانه معاد توسط بیکر، کارشناسی ارشد (1391)

 • بررسی ارتباط میان گزارش های تاریخی و ایمان دینی، کارشناسی ارشد (1390)

 • بررسی و تبیین ویژگی های اول شخص ذهن در الگوهای کارکردگرایانه ذهن، کارشناسی ارشد (1390)

 • حیث التفاتی در برنتانو و دشواری های آن، کارشناسی ارشد (1389)

 • بازی زبانی و تاثیر آن بر اندیشه دینی ویتگنشتاین، کارشناسی ارشد (1389)

 • نقد و بررسی کاربرد استعاره بازی های زبانی در اندیشه ویتگنشتاین متاخر، کارشناسی ارشد (1389)

 • نظریه شناخت دیویدسن و استدلال علیه شکاکیت، کارشناسی ارشد (1387)

 

مشاوره پایان نامه :

 • سرنوشت و اختیار در اندیشه ساتر و مارسل، کارشناسی ارشد، 1390

 • نقد و بررسی ریکور از شبهه فروید درباره منشا دین، کارشناسی ارشد، 1389

 • معنابخشی دین به زندگی انسان، کارشناسی ارشد، 1389

 • امکان و چگونگی سخن گفتن درباره خداوند از دید ویلیام آلستون، کارشناسی ارشد، 1389

 • مسئله زبان خصوصی نزد ویتگنشتاین متاخر، کارشناسی ارشد، 1389

 • کانت و شکاکیت در باب جهان خارج: نقد و بررسی مبحث رد ایدئالیسم ار کتاب نقد عقل محض کانت، کارشناسی ارشد، 1389

 • بررسی نقش مساله حکایت در ارتباط زبانی (باعطف توجه به نظریه افعال گفتاری، کارشناسی ارشد، 1388

 • اتمیسم منطقی راسل، کارشناسی ارشد، 1388

 • حقیقت در نگاه نیچه از نگاه هایدگر، کارشناسی ارشد، 1387

 

7) سوابق تحقیقاتى

ارزیابی، داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی :

 • طرح جاودانگی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1383)

 • طرح ایمان گروی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1385)

 • کتابشناسی توصیفی فلسفه نفس، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1389)

 • نظریه های مادی انگارانه ذهن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1391)

 • تبیین سازگاری یا ناسازگاری تجرد نفس با تغییر آن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1392)

 • طرح پژوهشی عقلانیت باور دینی در معرفت شناسی برون گرا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1392)

 • دوگانه گرايى جوهرى و عليت ميان ذهن و بدن، پژوهشکده علوم شناختى (1393)

 • تبيين در فلسفه علم، انتشارات دانشگاه تهران (1393)

 • مسئله نفس و بدن در حکمت صدرايى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى (1394)

 

ویرایش علمی کتاب یا داوری مقالات علمی پژوهشی و تصحیح انتقادی كتاب معتبر :

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی نقد و نظر

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی فلسفه دین

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی جستارهاى فلسفه دين

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی انسان پژوهى دينى

 • داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی تحقيقات کلامى

 

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى، عربی و آذری

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)