sesli panelci sesli chat

حمید زارع

رتبه علمى : دانشیار

سال اخذ مدرک : 1388

از دانشگاه : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت گرایش مدیریت توسعه و تطبیقی

سایت شخصی استاد: (www.hamidzarea.ir)

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

1. تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه تهران(1375)

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول از دانشگاه تهران(1379)

 • دکتری مدیریت(گرایش مدیریت توسعه و تطبیقی)از دانشگاه علامه طباطبایی

2. زمینه های تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی و سرمایه فکری

 • رفتار شهروندی سازمانی(Organizational Citizenship Behavior)

 • سرمایه اجتماعی و مدیریت دولتی(Social Capital and Public Management)

 • مدیریت تطبیقی و توسعه پایدار

 • مدیریت در متون دینی اسلامی

3. زمینه های تدریس

سابقه تدریس در مراكز مختلف آموزش عالی كشور در دروس رشته مدیریت درمقاطع كارشناسی ، كارشناسی ارشد و دکتری :

 • نقد و بررسی تئوری های سازمان و مدیریت

 • مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت

 • مبانی سازمان و مدیریت

 • مدیریت رفتار سازمانی

 • مدیریت منابع انسانی

 • مدیریت تطبیقی

 • مبانی مدیریت دولتی

 • زبان عمومی و تخصصی

 • اندیشه های سیاسی و تحول نظام اداری

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 • مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

 • مدیریت استراتژیک

4. کتب تالیفی

 1. نظام اداری درسنت و سیره نبوی(ص)، انتشارات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1395

 2. رهبری در دو نگاه، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1397

 3. مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه گرایی، در دست چاپ

5. سوابق اجرایی

 1. معاون گروه مدیریت صنعتی دانشگاه قم از سال 83 تا سال 87

 2. نماینده پردیس فارابی در شبکه کیفیت یادگیری و یاددهی دانشگاه تهران

 3. قائم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس فارابی

 4. مشاورآموزشی رئیس دانشکده مدیریت

 5. رئیس امور اداری و رئیس کتابخانه

 6. سرپرست اداره برنامه ریزی آموزشی،سنجش و نظارت

 7. معاون اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 8. مدیر دپارتمان علمی MBA

 9. رئیس شورای انضباطی دانشجویان

 10. دبیر شوری و هیات رئیسه پردیس فارابی دانشگاه تهران

 11. نماینده رئیس دانشگاه تهران در کمیته معاملات و تر ک تشریفات مناقصه

 12. نماینده رئیس دانشگاه تهران در هیات جذب اعضای هیات علمی

 13. عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی

 14. عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

6. سوابق تحقیقاتی

 1. مدیر داخلی مجله فرهنگ مدیریت

 2. همکار در بررسی طرح سازمانهای یادگیرنده

 3. همکار در طرح مقایسه کارایی کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی

 4. مجری طرح بررسی کیفیت زندگی کاری استادان دانشگاه تهران

 5. مجری طرح بررسی تاثیر رفتار شهروندی در افزایش سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی استان قم

 6. فرصت مطالعاتی هفت ماهه در کشور انگلستان

 7. استاد افتخاری و دیداری دانشگاه سالفورد منچستر

 8. عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی سرمایه اجتماعی

 9. عضو کارگروه طرح های پژوهشی میان رشته ای علوم انسانی و اجتماعی INSF

7. عنوان سمینارها و کارگاه های آموزشی

 1. انسان، نیازها و انگیزه ها، اداره کل راه و ترابری

 2. کنترل پروژه مدیریت، جهاد دانشگاهی

 3. فنون و مهارتهای ارتباطی، جهاد دانشگاهی

 4. مدیریت تغییر و تحول سازمانی، مدیران و کارکنان شهرداری ها

8. مقالات تالیفی

 1. نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان، حمید زارع، فصلنامه فرهنگ مدیریت شماره 6، سال 1383

 2. مقایسه کارایی کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در دانشگاه تهران، حمید زارع، دانشور شماره 38

 3. معیارها و اصول ارزیابی عملکرد در متون دینی اسلامی، حمید زارع، فصلنامه فرهنگ مدیریت شماره 4، سال 1382

 4. الگویی از خود کنترلی در فرهنگ اسلامی، حمید زارع، فصلنامه علوم انسانی-اجتماعی، دفتر حوزه و دانشگاه زمستان 84

 5. رفتار شهروندی در جامعه دینی، حمید زارع، فلسفه دین شماره 7

 1. Organizational Citizenship Behaviors and their relationship to social capital in public organizations of Qom province, Hamid Zare, Iranian journal of management studies, Vol,5,No 1,january 2012

 2. Determining and prioritizing the criteria and scales of Quality of Work Life (QWF) by AHP method, Hamid Zare - Zolfa Hagh Gouyan- Zahra Karimi Asl, European journal of social sciences, Vol. 27, Number 3, 2012

 3. An investigation into the relation between personality traits and happiness at work, Aboulfazl Ghandomi -Hasan Zarei Matin - Hamid Zare - Gholamreza Jandaghi - marzeiyeh ali askari, International journal of academic research in accounting, finance and management sciences, Vol.2,issue 2(2012)

 1. الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشاركت‌های اجتماعی در كمیته امداد امام خمینی(ره) با رویكرد مسجد محوری، حمید زارع - رضا رضائی تبار - سید محمد مقیمی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی پائیز وزمستان 1391-سال 20 شماره 2

 2. تحلیل و بررسی رفتار شاکیانه مشتریان از خدمات پس از فروش سایپ، حمید زارع - محمدرحیم اسفیدانی - سید مسعود موسوی، مدیریت فرهنگ سازمانی سال دهم، شماره 25، بهار و تابستان 1391

 3. الگویابی مهارتها و نیازهای آموزشی مدیران،  حمید زارع - غلامرضا جندقی - محمد تقی خوبرو، مطالعات مدیریت راهبردی زمستان 1392-شماره 16

 1. Spiritual Intelligence: Aspects, Components and Guidelines to Promote It, Mahdi Esmaili - Hamid Zare - Mahdi Golverdi, International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol. 1, No. 2, September, 2014

 2. Rating affecting factors on employees’ spiritual intelligence by using TOPSIS technique in Qom selected religious cultural centers, Hamid Zare -
  Mahdi Esmaili , Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 38(2), 2013, 5

 3. Codifying Strategic Solutions for the Development of Olive Industrial Clusters by Using Analytical Model of SWOT (Case Study of Industrial Clusters of Guilan Province), Naghi Sayyar Rezvan - Hamid Zare - Morteza Soltani, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol(3), No (10), October, 2014

 4. Identification and Assessment of Banking Services and the Factors Influencing Customer Loyalty (Case Study of Northwest Bank of Tejarat Branches in Tehran), Kamyar LotfiKi - Hamid Zare, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2013 ,Vol, 5 (8)

 5. The Effect of Strategic Thinking Skills in Leadership on the Effectiveness of Strategic Team Performance in Organizations (Selected Branches of Keshavarzi Bank–Qom Province) , Farzad Rajabian Hamedani - Hamid Zare, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Vol., 3 ,2014

 6. The status of future study in University of Tehran plans, Hamid Zare - Mohammad Ragh, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 38(1), 2013, 5

 7. The Spiritual Intelligence (SI) components from the perspective of Islam and West, GhodratolahBagheri - Hamid Zare - Mahdi Esmaili, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2013 ,Vol, 4 (10)

 8. Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University, Hamid Zare* - Zolfa Haghgooyan - Zahra Karimi Asl, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 7, No. 1, January 2014

 9. Engagement at work: approaches, benefits and guidelines, Hamid Zare - Mehdi Golverdi - Amir Hossein Safari Nasab - Ali Asghar Rashid, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol .2 (4) ,2014

 10. Identifying and prioritizing organizational cynicism constituents and indices, Hamid Zare* - Zolfa Haghgooyan - Zahra Karimi Asl, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. 40, 2014, 1

 1. شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن‌ها در دانشگاه‌های دولتی استان قم، حمید زارع -  زلفا حق گویان -  زهرا کریمی اصل، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 4، زمستان 1392

 1. A STUDYING LONG TERM FINANCING METHODS (IN QOM INDUSTRIAL COMPANIES), Fatemeh Soleimanian - Hamid Zare - Hamidreza Abdollahi Neisiani, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, Vol.4, Issue, 8, August, 2014

 2. Providing a model on rating and appraising the performance of accepted firms in Tehran Stock Exchange Market based on financial ratios through Fuzzy Analytical Hierarchy Process and TOPSIS techniques (case study: automobile and petrochemical industries, Gholamreza Jandaghi -
  Mahmood Ramshini - Hamid Zare, Jokull Journal, Vol 64, No. 2;Feb 2014

 3. Ranking of mutual funds in Tehran Stock Exchange, Mohammadbagher Mohammadinejad Pashaki - Reza Tehrani - Hamid Zare - Hossein Khanifar - Gholamreza Jandaghi, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 18 (2014) 8-13

 4. Develop a model for measuring customer satisfaction in chain stores: Case study of Yas Store, Kaveh Lotfikia - Hamid Zare, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 3, No.9; September 2013

 5. Prioritization of components which affect employees' Spiritual Intelligence in selected educational and cultural centers of Qom, Mahdi Esmaili -Ghodratollah Bagheri – Hamid Zare, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2013 Vol, 5 (10)

 1. بررسی تأثیر انعطاف پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای تولیدی استان خوزستان، بلقیس باورصاد - حمید زارع - راضیه فعلی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، دوره 1، شماره 1، پاییز 1397

 2. ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعة موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)، فواد مکوندی - حمید زارع - امید جلیلی قاسم آقا، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 16، شماره 4، زمستان 1397

 3. طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت، محسن کرمی - مهدی الوانی - مهدی خیراندیش - حمید زارع، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1394
  بررسی و تحلیل نقش قابلیت های فردی منابع انسانی در ایجادمزیت رقابتی؛ با به کارگیری مدل VRIO، مرتضی سلطانی - حمید زارع - محسن پرنیان خوی، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 2، تابستان 1394

 1. Determination of Critical Success Factors for Knowledge Management Implementation, Using Qualitative and Quantitative Tools (Case study: Bahman Automobile Industry) Mohsen Karami - Seied Mahdi Alvani - Hamid Zare - Mehdi Kheirandish, Iranian journal of management studies, Volume 8, Issue 2, Spring 2015

 2. Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University Hamid Zare - Zolfa Hagh Gouyan, Iranian journal of management studies, Volume 7, Issue 1, Winter 2014

9. پایان نامه های دکتری که تحت راهنمایی و مشاوره اینجانب انجام شده است:

 1. ارتقا ظرفیت خط‌مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی ایران

 2. طراحی مدل یادگیری خط مشی مبتنی بر اثر بخشی حکمرانی خوب شبکه با هدف ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی (مطالعه موردی: سازمان های اجرایی استان آذربایجان غربی)

 3. طراحی الگوی شایستگی مدیران آموزش عالی ایران

 4. طراحی چارچوبی برای توسعه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در شركت ملی نفت ایران

 5. طراحی چارچوب جامع ایمن سازی سیستم اطلاعاتی مبتنی بر رویكرد فراتركیب ( مطالعه موردی. شركت های مخابراتی استان تهران)

 6. طراحی الگوی چابك سازی سازمانی در بخش دولتی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی)

10. پایان نامه های کارشناسی ارشد که تحت راهنمایی اینجانب انجام شده است:

 1. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر جذب و حفظ مشتریان جدید و وفاداری آنها و ارائه راهکارهایی جهت تقویت وفاداری مشتریان

 2. بررسی عملکردی و ساختاری شرکت ملی صنایع مس ایران پس از ورود به بازار سرمایه

 3. کیفیت تربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی مدیریت دانشگاههای تهران و رابطه آن با کسب قابلیت های شغلی

 4. بخش بندی بازار گوشی های همراه بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان

 5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی مثبت مشتریان در بانک ملی ایران

 6. بررسی تاثیر ادراک مخاطبان از اخلاقی بودن تبلیغات بر قصد خرید

 7. بررسی رابطه رعایت مولفه های اخلاق حرفه ای و سلامت اداری در سازمان( مطالعه موردی: مراکز فرهنگی و دینی در استان قم)

 8. ارزیابی کیفیت خدمات بیمه حوادث شرکت توزیع برق از دیدگاه حادثه دیده با استفاده ار مدل تعدیل شده سروکوال و رتبه بندی شاخصها از طریق تحلیل سلسله مراتبی

 9. تاثیر تمرکز مشتری و هزینه تبلیغات بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 10. بررسی رابطه بین استراتژی مالی با درآمد غیرمشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها: مورد مطالعه بانکهای خصوصی ایران

 11. شناسایی تنگناهای اجرای برنامه ریزی استراتژیک در صنعت بانکداری و راهکارهای خروج از آن با استفاده از نظریه داده بنیاد

 12. بررسی و مطالعه وضعیت مولفه های سازمان یادگیرنده در اداره آمار اقتصادی بانك مركزی و ارائه راهكار برای بهبود

 13. بررسی هماهنگی استراتژی های كسب و كار و استراتژی منابع انسانی در شركت صا ایران

 14. بررسی كارایی مدیریت ارتباط با مشتری در موسسه مالی و اعتباری قوامین

 15. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادی در محیط كار در پست بانك استان قم

 16. بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و میزان فساد اداری در سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین

 17. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وآمادگی سازمان برای مدیریت دانش در پالایشگاه گاز فجر جم

 18. ارزیابی واحد منابع انسانی بانك صادرات ایران(سرپرستی استان تهران)با استفاده از مدل تعالی منابع انسانی

 19. ارزشیابی عملكرد كاركنان پژوهشكده بیمه بر اساس ارزیابی ۳۶۰درجه

 20. كاربرد راهبرد سرمایه گذاری معكوس در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384-1389

 21. ارزیابی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرا مدرن پرتفوی

 22. بررسی تاثیر فرایند آموزش بر بهره وری نیروی انسان

 23. بررسی رضایت از خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا با استفاده از مدل تتراكلاس

 24. بررسی نقش نهادینه سازی اخلاق بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی كاركنان

 25. جایگاه اینده پژوهی در برنامه ریزی های دانشگاه تهران

 26. تاثیر اجرای اصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری(حقوق و مزایا)بر بهره وری نیروی انسانی

11. پایان نامه های کارشناسی ارشد که با مشاوره اینجانب انجام شده است:

 1. طراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمانهای مردم نهاد

 2. تحلیل استراتژی منابع انسانی بر اساس مدل EFQMدر بیمه مركزی ایران

 3. سنجش اثربخشی خصوصی سازی در برق منطقه ای تهران

 4. مطالعه و بررسی فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع)

12. مسافرت به کشورهای: انگلستان، امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان، سوریه، عراق، لبنان، نیوزیلند، استرالیا

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)