sesli panelci sesli chat

حسن زارعی متین

رتبه علمى : استاد

سال اخذ مدرک : 1374

از دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانى

سایت شخصی استاد: (http://www.zareimatin.ir)

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

طرح درس ها :

 

 

سوابق اجرایی :

 1. رئیس پردیس قم دانشگاه تهران

 2. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس قم

 3. معاون گروه مدیریت پردیس قم

 4. نماینده پردیس قم در کمسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه تهران

 5. عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مدیریت

 6. عضو کار گروه تحول اداری استان

 7. مدیرگروه مدیریت پردیس قم

 8. مسوول کار گروه ارزیابی دانشگاه های علمی- کاربردی استان قم

 9. سردبیر مجله مدیریت سرمایه اجتماعی

 10. سردبیر مجله مدیریت دانشگاه اسلامی

 11. سردبیر مجله فرهنگ مدیریت پردیس قم

 12. سردبیر مجله Iranian Journal Management Studies به مدت سه سال

سوابق تحقیقاتى :

 1. اندازه گيري ميزان رضايتمندي مشتركين در روش هاي مختلف قرائت كنتور ( از راه دور،كارتي و حضوري) و تاثير در كاهش مصرف و هزينه هاي شركت آبفا مورد مطالعه: آبفاي استان قم، مجري

 2. بررسي علل رشد جمعيت كيفري در زندان هاي استان قم، مجري

 3. شناسایى الگوهاى رفتارى سازمانهاى یادگیرنده و مقایسه آن با سیستمهاى اجرایى کشور، مجرى

 4. موانع توسعه سازمان یادگیرنده در سازمانهای اجرایی استان، مجرى

 5. بررسی ارتباط بین رفتار سیاسی در سازمان و عملکرد، مجرى

 6. بررسی کارایی کارکنان شرکتی، مجرى

 7. چندین طرح در صنایع و معدن و غیره، مجرى

 8. شناسایی شایستگی مدیران فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی کشور، مجری

 9. و ناظر طرح های تحقیقاتی سال 1384 و 1385 و 1386 استان قم

سوابق فعالیتهاى آموزشى :

 1. تدریس در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

 2. تدریس در دانشكده مدیریت دانشگاه مفید

 3. تدریس در مراكز آموزش مدیریت دولتی استان قم، استان یزد

 4. تدریس در موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی

 5. تئوریهاى مدیریت، موسسات آموزشى

 6. مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته، پردیس قم و...

 7. مدیریت منابع انسانى پیشرفته، پردیس قم و...

 8. تحلیل رفتاری در سازمان های اداری، پردیس قم و...

 9. بررسی مسائل نیروی انسانی، پردیس قم و...

 10. سمینار در مسائل نیروى انسانى، پردیس قم و...

 11. مباحث ویژه در مدیریت، پردیس قم و...

 12. مبانى سازمان و مدیریت، پردیس قم و ...

تألیف یا ترجمه کتاب :

 1. اخلاق كاري اسلامي، نشر اديان، 1392

 2. زبان شادی و نشاط در محیط کار و زندگی، 1390

 3. زبان تخصصی مدیریت، انتشارات سپهر آذین، 1388

 4. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، انتشارات آگاه، 1388

 5. نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد، انتشارات دانشگاه تهران، 1387

 6. مبانی مدیریت و فرهنگ سازی، انتشارات روح، 1382

 7. مدیریت منابع انسانى، دفتر تبلیغات اسلامى، 1379

 8. مبانى سازمان و مدیریت - رویکرد اقتضائى، انتشارات دانشگاه تهران، 1378

تألیف یا ترجمه مقاله :

 1. فهم فرآيند شكلگيري نشاط با استفاده از نظريه داده بنياد، فصلنامه مطالعات رفتار سازماني، تابستان 1394

 2. بررسی عوامل سازمانی موثر بر ایجاد بدبینی سازمانی : مطالعه موردی کارکنان سازمان استاندارد استان قم، مديريت فرهنگ سازماني، 1، 1394

 3. مقایسه سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیرداوطلبان شاغل در سازمان‌های ورزشی، مديريت سرمايه اجتماعي، 2، 1393

 4. نقش میانجی ارزش‌های کاری درونی در ارتباط بین ارزش‌های کالری بیرونی و رفتارهای ضد شهروند سازمانی با تأکید بر نگرش اسلامی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 8، 1393

 5. گونه شناسی سخاوت در سازمان، مدیریت فرهنگ سازمانی، 4، 1393

 6. بررسی وضعیت مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در سازمان‌های اجرایی استان قم، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 1، 1393

 7. مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 21، 1392

 8. تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 4، 1392

 9. بررسی وضعیت عوامل موثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما، مدیریت فرهنگ سازمانی، 2، 1392

 10. مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی، دانش حسابرسی، شماره52، 1392

 11. تبیین مسائل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 1391

 12. شناسایی و تبیین شایستگی های مدیران دانشگاه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1، 1391

 13. طراحی مدل عوامل موثر بر استفاده از سیاست پژوهی در سیاستگذاری با استفاده از نگاشت مفهومی، مجلس و راهبرد، 70، 1391

 14. ارائه مدل مفهومی ارزش های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام، مدیریت فرهنگ سازمانی، 1، 1391

 15. بررسی اثر تحلیل رفتگی شغلی بر روی پیامدهای شغلی کارکنان، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره9، 1391

 16. بررسی تاثیر مولفه های رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سازمانی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 2، 1391

 17. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 1391

 18. بررسی تأثیر شخصیت بر شادی در میان دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره 1، بهار 1391

 19. ارایه مدلی ‌برای «اجرای خط‌مشی‌های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم، مديريت فرهنگ سازماني، پاییز و زمستان 1390

 20. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت های مشتری محور، نشریه مدیریت دولتی، زمستان 1390

 21. سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 21، بهار 1390

 22. رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان، دو ماهنامه ی علمی- پژوهشی دانشور، 1390

 23. روابط نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی با کیفیت زندگی کاری، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره2، تابستان 1390

 24. پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی: چارچوبی فرانظری و مفهومی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 1390

 25. بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، پذیرش توسط نشریه مقاله تخصصی مدیریت بازرگانی

 26. تبیین شاخص های مهارتهای ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، 1389

 27. نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب و اعتماد، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 15، 1389

 28. ارائه مدل جامع برای عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران، نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 1389

 29. طراحی و تبیین مدل تولید و تسهیم دانش در دانشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره4، 1388

 30. بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان درتصمیم های سازمانی و توانمند سازی آنان درشرکت مخابرات استان مازندران، مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 19، 1388

 31. بررسی نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارائه شده بر حسب درصد معلولیت و نیازمندی، نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، سال دوم، شماره6، 1388

 32. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیر دولتی : مطالعه موردی دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، تیرماه 1388

 33. نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر بر شادی ، نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره2، تابستان 1388

 34. شناسایی مؤلفه های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مؤلفه ها در سازمان ها، مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی، دوره اول، شماره 2، بهار و تابستان 1388

 35. نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مجله علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره 1، بهار 1388

 36. ارائه یک چارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 18، 1387

 37. هویت دانشجویی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی، 1386

 38. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 16، 1386

 39. دانشگاه و هویت دانشجویی، فصلنامه علمی، ترویجی دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1386

 40. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 12، بهار 1385

 41. ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 10، 1384

 42. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد کارکنان، نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، 1384

 43. طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی برای بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه، بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز، مجله علمی پژوهشی دانشور، سال دوازدهم، شماره 11، تیر 1384

 44. اعتمادسازى درون سازمانى و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 7، 1383

 45. بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 3، 1382

 46. شاخص های رفتاری توکل و تاثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری، نشریه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، شماره 4، اسفند 1382

 47. شناسایی ویژگی ها و چگونگی سنجش ظرفیت یادگیری در شرکتها، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 1، 1382

 48. توكل در تصمیم گیری، مجله علمی پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 4، 1382

 49. مؤلفه های سازمان یادگیرنده، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 2، 1382

 50. رفتار سیاسى و نقش آن در سازمان و مدیریت، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 5، 1381

 51. شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 3، پاییز 1378

 52. روشهای تغییر فرهنگ سازمانی، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 46، پائیز 1378

 53. تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت تیمی، فرهنگ مدیریت، شماره اول، 1378

 54. خلاقیت و نوآوری، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 24، بهار 1373

 55. فرهنگ و عملکرد سازمان، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372

 56. برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 17، تابستان 1371

 57. Cyberloafing Management in Organizations, Iranian Journal of Management Studies, vol8, no3, 2015

 58. Identifying & Ranking of Financial Resources of Mellat Bank in Qom Province Using TOPSIS Technique, MULTITEMAS, 26, no. 2 2015

 59. Investigation of Succession Management in Private and Public Sectors (With an Emphasis on Cultural Organization), Journal of Social Issues & Humanities, vol2, issue 11, 2014

 60. Proposed framework for removing obstacles in the exportation of Iran's construction stones, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol4,no3,2014

 61. Is stress management related to workforce productivity, Iranian Journal of Management Studies, vol7, no1, 2014

 62. Relation between s-intelligence and productivity, International Conference on Research in the Behavioral Sciences, Tehran , 2014

 63. Assessing the effect of the relationship marketing on the customers’ loyalty in the public and private banks of the Qom Province (Case study: public and private banks of the Qom Province), International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, vol3,no1,2014

 64. comprehensive model for corporate citizenship, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol4, no11, 2013

 65. Do Demographic Variables Moderate the Relationship Between Job Burnout and its Consequences?, Iranian Journal of Management Studies, vol5, no1, 2012

 66. identifying the dimentions and components of mutual relation models of trust in organization and public trust for public services sector of iran, european journal of scientific research, vol70, no3, 2012

 67. Studying Girls Opportunities to the Variation of the Field in Qom Vocational Training, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol2, no1, 2012

 68. the role of corporate citizenship in social responsibility, WULFENIA, vol19, no12, 2012

 69. Providing a model to execute knowledge management in Bushehr natural gas compant, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 70. Evaluating the readiness of bushehr natural gas company to execute knoeledge management, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 71. An Investigation into the Relation between Personality Traits and Happiness at Work. A Case Study of Qom Province Post Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol 2, Issue 2, 2012

 72. Devising Academic Principals Competencies Model by Concept Mapping Method, Journal of Basic Applied Scientific Research, 2012

 73. The application of fuzzy TOPSIS Approach to personel selection for padir companany, Iran, Journal of management research, 2011

 74. The Relationship between Empowerment and Organizational Citizenship Behavior of the Pedagogical Organization Employees, Iranian journal of management studies, 2, 2011

 75. Relationship between Interpersonal communication skill and organizational commitment, European Journal of social sciences, volume13, Number3 (2010)

 76. Application of qualitative research in management, Iranian journal management studies, ISSN: 2008-7055, vol3,No.3, January, 2010

 77. Deisigning and clarifying knowledge sharing model in administrative egencies to improve the performance, European Journal of economics, 2010

 78. Efficiency evaluation of qom public and private hospital using data envelopment analysis, Eurojornals, 2010

 79. A examination of the relation between empoverment and organizational commitment, Acodemic leadership, volume 8, Feb3,2010

 80. A comprehensive model for identifying factors impacting on development of organizational citizenship behavior, African journal of business management, Vol.4(10), pp.1932-1945, August 2010

 81. Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.272-280, july 2009

 82. Achievement and Satisfaction in a Computer-Assisted versus a Traditional Lecturing of an Introductory Statistics Course, Australian journal and basic applied science, 3(3): 1875, 1878, 2009

 83. Study of the relation between employees participation in organizational decision making and empowerment, Iranian journal of management studies (IJMS), Vol.2, June 2009

 84. Designing a competent organizational culture model for customer oriented companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.281-293, July 2009

 85. The study on the relationship between management and organizational learning in Rah-Shahr international corporation, International business management3(4): 69-74, 2009

 86. Studying status of organizational Intelligence in selected public office of Qom, European journal of Social Science, vol14, Issue4

 87. Pathology of structure and organization (administrator organization) of cadastre plan from technological perspective, European Journal of Economics, Finance and Administrative, 2009

 88. The relationship between the undergraduate education system and postgraduate achievement in statistics, International Congress of Educational Research, may2009

 89. Examine and comparing the learning rate in public and non-profit schools of Qom city, Perspective on HR and IT management, New Delhi, 2007

 90. Identifying the barriers of developing organizational learning in administrative organizations, Iranian Journals of Management Studies (IJMS), Qom Campus of University of Tehran, Iran, Vol.1, No.1, winter 2007

 91. Study of Iranian Coache's Leadership Styles and Burnout of Soccer Players, FISU Conference, 2007, Thailand

 92. Comparing Organizational Learning Rates in Public and Non-Profit Schools in Qom Province of Iran, Journal of Applied Quantitative Methods. 2(4), 2007

 93. Relationship between leadership styles of coaches and commitment of soccer players and submission of model, International Sports Science Conference 2006, 19-20 December 2006, Putrajaya, Malaysia

 94. The Strategies of Conflict Resolving, Zarei Matin, H. International ARCA-Net Conference, Qom Campus, 2006

عضویت در شوراهای علمی و فرهنگی

 1. عضو شورای تحول اداری استان قم از سال 78 تا 85

 2. عضو شورای تحقیقات آموزشی و پژوهشی استان قم از سال 1378 تاكنون

 3. عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم از سال 84 تا 85

 4. عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ مدیریت

 5. عضو هیات تحرریه مجله Iranian journal of management studies

 6. عضو هیأت تحریریه مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی

 7. عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی

 8. عضو هیأت تحریریه مجله معرفت در دانشگاه اسلامی

 9. عضو هيات تحرريه فصلنامه انتظار موعود

 10. عضو هيات تحرريه فصلنامه دانش انتظامي قم

 11. عضو انجمن مديريت دولتي

 12. عضو انجمن مديريت رفتار سازماني

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. طراحي و اعتبار بخشي مدل ارزش هاي كار كاركنان در بخش خدمات دولتي ايران بررسي موردي: جهاد كشاورزي استان گيلان، رساله دكتري، محمد صادق حسن زاده

 2. فهم فرايند بهروزي ذهني كاركنان در سازمان هاي دولتي، رساله دكتري ، فاطمه طاهري

 3. طراحي الگوي به كارگيري يادگيري هاي غير رسمي براي پرورش مديران منابع انساني در سازمان هاي بزرگ كشور، رساله دكتري،‌سميه زراعت كار

 4. طراحي الگوي رهبري سخاوتمند در سازمان هاي دولتي ايران، رساله دكتري، حميد رضا ايراني

 5. طراحي مدل فرهنگ سازماني كارآفرينانه سازگار با فرهنگ ايراني- اسلامي به منظور ارتقا گرايش هاي كارآفرينانه در شركت هاي كوچك و متوسط، رساله دكتري، عبدالمجيد ايماني

 6. طراحي و اعتبارسنجي مدل توانمندسازي منابع انساني در نظام ارزشي اسلام، دكتري، اميرحمزه مهرابي

 7. بررسی بهای تمام شده فرش و ارائه راهکار برای کاهش آن، الهام رباط جزنی

 8. بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصول سوهان استان قم، علی احمد روشنایی

 9. « شناسایی عوامل موثر بر صادرات کفش ماشینی استان قم، رضا آقازیارتی

 10. آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم، جواد شیدایی

 11. « بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب استان قم»، حسن نوری

 12. تدوین نظامی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، سیده لعیا مرتضوی

 13. طراحی و اعتبار بخشی مدل ارزشهای کاری(work values )کارکنان بخش آموزش سازمانهای دولتی ایران، محمد صادق حسن زاده

 14. بررسی و ارائه مدلی برای عومل موثر بر وفاداری مشتریان در نظام بانکداری، محسن نوروزی

 15. «بررسی میزان ریسک پذیری مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، زهرا یزدی زاده

 16. «بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد کارکنان»، افسانه حقیقی

 17. «شناخت و اندازه گیری عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان شرکت بیمه دانا، عذرا عزآّبادی

 18. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با شایسته گزینی در سازمانهای دولتی ایران، فهیمه غفرانی

 19. « شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سازمانی پالایشگاه گاز سرخون و قشم در بعد منابع انسانی، ساره صحرائیان

 20. بررسی میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان و ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی، ثریا افتخاری

 21. بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی، حوریه جهانی

 22. « بررسی هماهنگی استراتژیهای کسب و کار و استراتژی منابع انسانی در شرکت صا ایران، داود غضنفری

 23. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و شادی در محیط کار در سازمانهای منتخب، مرضیه علی عسگری

 24. بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، رضا رضازاده

 25. «عوامل موثر بر اثر بخشی شرکت تک ستاره چشم پارس با رویکرد کسب رضایت ذینفعها، بهاره طهمورث زاده

 26. عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریCRM در شرکتهای بیمه( مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، سید محمد رحمتی

 27. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد فردی کارکنان در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)»، اکبر مسجودی

 28. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تحلیل رفتگی در شرکت مهندسین مشاورطوس آب»، محمد سیدی خبازی طوسی

 29. طراحی و توسعه مدل مناسب تسهیم دانش در راستای بهبود استراتژیک عملکرد در دستگاههای اجرایی، یوسف پاشازاده

 30. « رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش»، عبدالغنی رستگار

 31. بررسی رابطه بین توانمندی و تحلیل رفتگی، مریم بشری خاوه

 32. « بررسی ارتباط بین رضایت کارکنان و رضایت مشترکان شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در شهر کرج، نادر ثناگو

 33. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، حامد عرب

 34. شناسایی تکنیک های مرتبط با تولید و انتقال دانش(مدیریت دانش) و مقایسه آن با وضعیت موجود سازمانهای اجرایی، سیده عالیه مرتضوی

 35. شناسایی ارتباط بین سبک رهبری و هوش سازمانی، علی حمیدی زاده

 36. منیره ایمانی،شناسایی و بررسی درجه تاثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده‌های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله باآن(استان قم)، منیره ایمانی

 37. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد، راهنما، علی فرجامی، 1386

 38. نگرش کارکنان نسبت به مهارت های ارتباطی مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان، راهنما، فاطمه حاج کریمی، 1388

 39. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندی، راهنما، بهروز ریگی، 1388

 40. بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، راهنما، عبدالغنی رستگار، 1388

 41. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگوی (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران، رساله دکتری، راهنما، فریدون احمدی، 1388

 42. بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب شهر قم، استادراهنما، علی حمیدی زاده ابرقویی

 43. بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی استان چهارمهال و بختیاری، راهنما، مهدی صفیان بلداجی

 44. شناسایی و سنجش مؤلفه های معنویت در سازمانهای اجرایی استان قم، راهنما، زینب اسماعیلی

 45. عوامل مؤثر در حفظ پایداری منابع انسانی (مطالعه موردی پالایشگاه نفت بندرعباس)، راهنما، عبدالعظیم ملایی

 46. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان، راهنما، بهروز عباسیان

 47. آسیب شناسی عوامل تأثیر گذار بر بهره وری کارکنان دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش صنعت و معدن استان قم، راهنما، سمانه سادات موسوی

 48. شناسایی و بررسی درجه تأثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله با آن (استان قم)، راهنما، منیره ایمانی

 49. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری در سازمان، راهنما، وحید وزیری راد

 50. تبیین مؤلفه های تفکر استراتژیک و بررسی آن در سازمانهای دولتی، راهنما، علی محمد احد طجری

 51. بررسی رابطه ی بین آموزشهای ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرکت گاز استان قم)، راهنما، منیره مصطفوی پور

 52. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته در شرکتهای مشتری محور، راهنما، فائزه حیدری

 53. آسیب شناسی تسهیم دانش در یکی از شرکتهای خودروسازی، استاد راهنما، سیده عالیه مرتضوی

 54. بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و اثربخشی رهبری، استاد راهنما، سیده حدیث صالحی امیری

 55. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان، زینب صنعتی، 1386

 56. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی، علی فرجامی، 1386

 57. بررسی و تحلیل رابطه بین حوزه کارکنان در مدل EFQM در شرکت هایی که در سطح ملی اقدام به پیاده سازی مدل نموده اند (از نظر ارزیابان)، فرزاد نظری، 1385

 58. بررسی میزان اثربخشی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری در شرکت عملیات اکتشاف نفت، فروزان رضایی، 1385

 59. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، سعید یوسف زاده، 1385

 60. شناسایی رفتار شهروندی سازمانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد در سازمانهای استان فم، ناصر توره، 1385

 61. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری دیدگاه X و Y مدیران، مهدی زین العابدین، 1384

 62. شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران، حسن حسن زاده، 1384

 63. بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان، منیژه فلاحتی، 1382

 64. بررسی ارتباط ساختار (ارگانیک و مکانیک) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجاء، رحیم فرضی پور، 1383

 65. بررسی موانع ایجاد نظام مدیریت مشارکتی در صنعت استان قم، عبدالعظیم محمد علی پور، 1382

 66. بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب شرکت مخابرات در استان قم، رضا حبیب نیا، 1383

 67. بررسی و مقایسه نظام جبران خدمات مالی و غیر مالی بر جذب و حفظ نیروی متخصص شهرداری اصفهان، عفت پیوند زنی، 1381

 68. بررسی تأثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنعت پلاستیک قم، مجید مرادی، 1381

 69. بررسی رابطه میان میزان برون گرایی - درون گرایی و نگرش کارکنان، کارشناسى ارشد، 1379

 70. بررسی میزان اثربخشی سبک رهبری مدیران، کارشناسى ارشد، 1379

 71. بررسی موانع ارتباطات از دیدگاه مدیران و کارکنان، کارشناسى ارشد، 1382

 72. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات، کارشناسى ارشد، 1382

 73. بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان، کارشناسى ارشد، 1383

 74. بررسى نقش توکل در تصمیم گیرى، کارشناسى ارشد، 1377

 75. بررسى فرایند ارزشیابى در بیمارستان ولى عصر تویسرکان، کارشناسى ارشد، 1378

 76. بررسى شیوه هاى انتصاب مدیران مدارس و ارتباط آنها با کارائى، کارشناسى ارشد، 1378

 77. بررسى عوامل موثر بر رضایت شغلى بین کارکنان مجتمع و دانشگاه مفید، کارشناسى ارشد، 1379

 78. بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر شیوه مدیریت تعارض، کارشناسى ارشد، 1378

 79. بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر تعهد سازمانى کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 80. بررسى عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 81. و راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دیگر تحت عناوین مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در دانشگاه های مختلف

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى

 

سایر فعالیت ها:

 1. داوری مقالات فصلنامه فرهنگ مدیریت و دانشگاه اسلامی

 2. طراح سوالات آزمون دکتری مدیریت در پردیس قم

 3. طراح سوالات آزمون دکتری مدیریت در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 4. طراح سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

 5. داوری بیش از 100 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 6. داوري مقالات مجلات فرهنگ سازماني، سرمايه اجتماعي و Iranian journal of management studies

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)