sesli panelci sesli chat

ثریا اعتمادی

رتبه علمى : استادیار

سال اخذ مدرک : 1391

از دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای روانشناسی سلامت

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

طرح درس ها :

 • عنوان درس: روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (مقطع کارشناسی)

 • عنوان درس: نظریه ها و کاربردها در رواندرمانی (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: نوروپسیکولوزی (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: اعتیاد «نظریه ها و درمان» (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: احساس و ادراک (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: روش تحقیق کیفی و امیخته (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: خانواده درمانی (مقطع کارشناسی ارشد)

 

 

تفقدیرنامه ها :

 • اخذ جیزه دکتر کاردان برای پیان نامه برتر دکتری، 1391

 • دریافت تقدیر نامه از بیستمین کنگره فیزیوتراپی ایران برای ارایه مقاله و شرکت در پانل علمی

 • دریافت تقدیرنامه از بیمارستان مرکز قلب تهران

 • دریافت تقدیرنامه از پنجمین كنگره بین المللی جراحان قلب یران با همكاری انجمن جراحان قلب آلمان-مركز همیشهی رازی برای ارایه مقاله و شرکت در پانل علمی

سوابق اجرایی :

 • راه اندازی و مسیولیت کلینیک روانشناسی بیمارستان مرکز قلب تهران از سال 1380 تا1395

 • راه اندازی و مسیولیت کلینیک روانشناسی جراحی محدود مهر

سوابق فعالیتهاى آموزشى :

 • 2ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، آزاد تهران ،داﻧﺸﮕﺎه خاتم و دانشگاه شهید مطهری

 • برنامه های اموزشی قلب سالم در سایت سیمای قلب سالم مرکز قلب تهران

 • برنامه های اموزشی توانبخشی در شبکه سلامت سیمای تهران

تألیف یا ترجمه کتاب :

 • تالیف کتاب طرح درمان اعتیاد (ویرایش)

پایان نامه ها :

 1. بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر ترک سیگار و بهبود وضعیت روانشناختی.خانم قهرمانی (راهنما)

 2. اثربخشی بازتوانی قلبی در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای تیپ شخصیتی دی. خانم مریم قمری (راهنما)

 3. بررسی تاثیر توانبخشی جنسی بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز توانبخشی قلب تهران .خانم نوری زاد (مشاور)

سوابق طرح پژوهشی :

 1. بررسی اثربخشی آموزشهی آماده سازی شغلی و كارآفرینی بر تمیلات كارآفرینی جوانان داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغال زیی شهر تهران
  مقیسه وارتباط عملكرد خانواده وسلامت روانی نوجوانان فراری از خانه با نوجوانان عادی

 2. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی –رفتاری شادمانی فوردیس بر كاهش فرسودگی شغلی و مددكاری اجتماعی مركز پزشكی رازی

 3. بررسی ومقیسه خودپنداری نوجوانان دختر وپسر گریزان وعادی

 4. بررسی میزان تاثیر آموزش مهارتهی بین فردی به پرسنل پذیرش در میزان رضیتمندی مراجعین انها در مركزقلب تهران

 5. بررسی میزان برانگیختگی و تاخیر در فرونشانی علائم الكتروفیزیولوژییی مربوط به استرس در بیماران یسكیمیك قلبی در مقیسه با نمونه سالم و نقش تعدیل كنندگی در جا زدن شناختی

کنفرانس ها :

 1. سخنرانی و ارائه مقاله نقش مداخلات روانشناختی در بیماران بازتوانی قلبی(كنگره بین المللی مشترك یران وفرانسه)

 2. سخنرانی و ارائه مقاله تاثیر روشهی درمانی شناختی – رفتاری دركنترل درد بیماران بازتوانی قلبی(پنجمین كنگره بین المللی جراحان قلب یران با همكاری انجمن جراحان قلب آلمان-مركز همیشهی رازی)

 3. ارائه مقاله بررسی مقیسه ی كیفیت زندگی ،خودكارآمدی عمومی و استرس درك شده بین سالمندان و میانسالان بیمار پس از جراحی قلب باز(كنگره سراسری سالمندی دانشگاه علوم پزشكی كاشان)

 4. ارائه مقاله تاثیر رفتار درمانی شناختی بر ترك سیگار در سالمندان پس از جراحی بی پس عروق كرونر(اولین كنگره كشوری دخانیات دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان)

 5. ارائه مقاله بررسی تاثیر روان درمانی شناختی بركاهش اضطراب و افسردگی بیماران سالمند پس از جراحی بی پس عروق كرونر(كنگره سراسری سالمندی دانشگاه علوم پزشكی كاشان)

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

 1. ED and quality of life in CABG patients: an intervention study using PRECEDE-PROCEED educational program‏
  S Pournaghash-Tehrani, S Etemadi - International journal of impotence …, 2014‏ - nature.com‏

 2. The effect of cognitive psychotherapy on reduction of anxiety and depression in elderly patients after CABG

 3. Effects of phase III cardiac rehabilitation programs on anxiety and quality of life in anxious patients after coronary artery bypass surgery‏, S Etemadi - The Journal of Tehran …, 2007‏

 4. Assessment of the relationship between psychological factors and impotency with quality of life of male patients following CABG‏
  S Pournaghash Tehrani, S Etemadi… - Razi Journal of …, 201‏

 1. بررسی همبستگی عوامل روانشناختی با بیماری هی پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی-عروقی، اعتمادی ثریا

 2. بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی عضلانی بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مضطرب پس از جراحی بای پس عروق کرونر، اعتمادی, ثریا - فصلنامه علوم پزشکی …, 2007

 3. بررسی تاثیر رواندرمانی شناختی رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران سالمند پس از جراحی قلب باز، اعتمادی, ثریا, … - مجله علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان

 4. بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی و ناتوانی جنسی با کیفیت زندگی بیماران مرد پس از جراحی بای پاس عروق کرونر پورنقاش تهرانی, اعتمادی, ثریا, … - مجله علوم پزشکی …, 2013

 5. طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر بر مبنای الگوی پرسید-پروسید , اعتمادی, ثریا - مجله علمی دانشگاه علوم …, 2008

 6. تاثیر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از جراحی بی پس عروق کرونر (CABG)‏، نجاتیان مصطفی, اعتمادی ثریا

 7. اثربخشی مشاوره گروهی بر روابط متعارض بین برادران و خواهران، حسینیان سیمین , اعتمادی، ثریا

 8. - مقیسه و ارتباط استرس شغلی با ابعاد رضیت شغلی پرستاران بخشهی CCU و عادی قلب بیمارستانهی دانشگاه هی علوم پزشكی تهران و یران، اعتمادی ثریا

سوابق فعالیت های درمانی از سال 1383 تاکنون :

 1. ویزیت و درمان بیش از 6000 بیمار قلبی دارای مشکلات روانشناختی

 2. ویزیت و درمان حداقل 1000 بیمار وابسته به مواد مخدر

 3. ویزیت و درمان حداقل 1400 بیمار دارای ناتوانی جنسی سایکوژنیک

 4. خانواده درمانی بیش از 1000 زوج دارای مشکلات زناشویی

 5. بیش از 1000دوره گروه درمانی در بیماران مزمن دارای ریسک فاکتورهای رفتاری

 6. شرکت در بیش از 20 تور سلامت چیتگر برای بیماران مزمن

 7. برگزاری بیش از 200 جلسه ریلکسیشن در بیماران مضطرب و افسرده

 8. ویزیت و درمان 80 بیمار دارای استرس اضطراب و افسردگی بااموزش دستگاه تغییر پذیری ضربان قلب

داوری مقالات در مجلات بین المللی :

 1. Tehran heart center journal) thcj)

 2. سرمایه اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 3. فرهنگ سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

آشنایی با زبان ها: انگلیسی

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)