sesli panelci sesli chat

ثریا اعتمادی

رتبه علمى : استادیار

سال اخذ مدرک : 1391

از دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای روانشناسی سلامت

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

طرح درس ها :

 • عنوان درس: روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (مقطع کارشناسی)

 • عنوان درس: نظریه ها و کاربردها در رواندرمانی (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: نوروپسیکولوزی (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: اعتیاد «نظریه ها و درمان» (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: احساس و ادراک (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: روش تحقیق کیفی و امیخته (مقطع کارشناسی ارشد)

 • عنوان درس: خانواده درمانی (مقطع کارشناسی ارشد)

 

 

تقدیرنامه :

 1. اخذ جايزه دکتر کاردان برای پايان نامه برتر دکتری 1391

 2. دریافت تقدیر نامه از بیستمین کنگره فیزیوتراپی ایران برای ارایه مقاله و شرکت در پانل علمی

 3. دريافت تقديرنامه از بیمارستان مرکز قلب تهران

 4. دریافت تقدیرنامه از پنجمين كنگره بين المللي جراحان قلب ايران با همكاري انجمن جراحان قلب آلمان-مركز همايشهاي رازي برای ارایه مقاله و شرکت در پانل علمی

سوابق اجرایی :

 1. راه اندازی و مسئولیت کلینیک روانشناسی بیمارستان مرکز قلب تهران از سال 1380 تا 1395

 2. راه اندازی و مسئولیت کلینیک روانشناسی جراحی محدود مهر

سوابق فعالیتهاى آموزشى :

 1. دو ﺳﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، آزاد تهران، داﻧﺸﮕﺎه خاتم و دانشگاه شهید مطهری

 2. برنامه های اموزشی قلب سالم در سایت سیمای قلب سالم مرکز قلب تهران

 3. برنامه های اموزشی توانبخشی در شبکه سلامت سیمای تهران

تألیف یا ترجمه کتاب :

 1. تالیف کتاب طرح درمان اعتیاد (ویرایش)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر ترک سیگار و بهبود وضعیت روانشناختی.خانم قهرمانی

 2. اثربخشی بازتوانی قلبی در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای تیپ شخصیتی دی. خانم مریم قمری

 3. بررسی تاثیر توانبخشی جنسی بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز توانبخشی قلب تهران .خانم نوری زاد (مشاور)

سوابق طرح پژوهشی :

 1. بررسي اثربخشي آموزشهاي آماده سازي شغلي و كارآفريني بر تمايلات كارآفريني جوانان داوطلب استفاده از تسهيلات اشتغال زايي شهر تهران

 2. مقايسه وارتباط عملكرد خانواده وسلامت رواني نوجوانان فراري از خانه با نوجوانان عادي

 3. بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با الگوي شناختي –رفتاري شادماني فوردايس بر كاهش فرسودگي شغلي و مددكاري اجتماعي مركز پزشكي رازي

 4. بررسي ومقايسه خودپنداري نوجوانان دختر وپسر گريزان وعادي

 5. بررسي ميزان تاثير آموزش مهارتهاي بين فردي به پرسنل پذيرش در ميزان رضايتمندي مراجعين انها در مركزقلب تهران

 6. بررسي ميزان برانگيختگي و تاخير در فرونشاني علائم الكتروفيزيولوژيايي مربوط به استرس در بيماران ايسكيميك قلبي در مقايسه با نمونه سالم و نقش تعديل كنندگي در جا زدن شناختي

کنفرانس ها :

 1. سخنراني و ارائه مقاله نقش مداخلات روانشناختي در بيماران بازتواني قلبي(كنگره بين المللي مشترك ايران وفرانسه)

 2. سخنراني و ارائه مقاله تاثير روشهاي درماني شناختي – رفتاري دركنترل درد بيماران بازتواني قلبي(پنجمين كنگره بين المللي جراحان قلب ايران با همكاري انجمن جراحان قلب آلمان-مركز همايشهاي رازي)

 3. ارائه مقاله بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي، خودكارآمدي عمومي و استرس درك شده بين سالمندان و ميانسالان بيمار پس از جراحي قلب باز(كنگره سراسري سالمندي دانشگاه علوم پزشكي كاشان)

 4. ارائه مقاله تاثير رفتار درماني شناختي بر ترك سيگار در سالمندان پس از جراحي باي پس عروق كرونر(اولين كنگره كشوري دخانيات دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان)

 5. ارائه مقاله بررسي تاثير روان درماني شناختي بركاهش اضطراب و افسردگي بيماران سالمند پس از جراحي باي پس عروق كرونر(كنگره سراسري سالمندي دانشگاه علوم پزشكي كاشان)

مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات خارجی :

 1. S Pournaghash-Tehrani, S Etemadi.” ED and quality of life in CABG patients: an intervention study using PRECEDE-PROCEED educational program‏”. International Journal of Impotence Research (2013) 26, 16–19

 2. The effect of cognitive psychotherapy on reduction of anxiety and depression in elderly patients after CABG

 3. S Etemadi and others. “Effects of phase III cardiac rehabilitation programs on anxiety and quality of life in anxious patients after coronary artery bypass surgery‏”. The Journal of Tehran University Heart Center 2007. 2(4):207-212.

 4. S Pournaghash Tehrani, S Etemadi and others.”Assessment of the relationship between psychological factors and impotency with quality of life of male patients following CABG‏”.Razi Journal of Medical Sciences 2013, 19(104): 34-42

 1. اعتمادي، ثريا و ديگران ."بررسي همبستگي عوامل روانشناختي با بيماري هاي پريودنتال و ناتواني جنسي در بيماران قلبي-عروقي". مجله مديريت ارتقاي سلامت، دوره 5، شماره 1پياپي (17)؛ از صفحه 94 تا صفحه 104

 2. اعتمادي، ثريا و دیگران ."بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی عضلانی بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مضطرب پس از جراحی بای پس عروق کرونر". مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، دوره 17 شماره 4، زمستان 86، صفحات 205 تا 211

 3. اعتمادی, ثریا و ديگران ."بررسی تاثیر رواندرمانی شناختی رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران سالمند پس از جراحی قلب باز". مجله علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان

 4. پورنقاش تهرانی؛ اعتمادی, ثریا." بررسی ارتباط بین عوامل روانشناختی و ناتوانی جنسی باکیفیت زندگی بیماران مرد پس از جراحی بای پاس عروق کرونر". مجله علوم پزشکی، جلد ۱۹، شماره ۱۰۴، زمستان 91، صفحات 34 تا 42

 5. اعتمادی, ثریا و دیگران."طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر بر مبنای الگوی پرسید-پروسید".مجله علمی دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، جلد ۱۵، شماره ۴، زمستان 87، صفحات ۲۷-۳۷

 6. اعتمادي ثري، نجاتيان مصطفي و دیگران ." تاثير دو شيوه تمريني تداومي و تناوبي بر کيفيت زندگي بيماران قلبي پس از جراحي باي پس عروق کرونر (CABG)‏". علوم زيستي ورزشي (حركت)، پاييز 1390، شماره10، از صفحه 115تا صفحه 129

 7. اعتمادي ثري، حسينيان سيمين و دیگران ." اثربخشي مشاوره گروهي بر روابط متعارض بين برادران و خواهران".مجله پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره)، بهار 1386، دوره6، شماره 21، از صفحه 93 تا صفحه 110

 8. اعتمادي ثريا ."مقايسه و ارتباط استرس شغلي با ابعاد رضايت شغلي پرستاران بخشهاي CCU و عادي قلب بيمارستانهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و ايران"

سوابق فعالیت های درمانی از سال 1383 تاکنون :

 1. ویزیت و درمان بیش از 6000 بیمار قلبی دارای مشکلات روانشناختی

 2. ویزیت و درمان حداقل 1000 بیمار وابسته به مواد مخدر

 3. ویزیت و درمان حداقل 1400 بیمار دارای ناتوانی جنسی سایکوژنیک

 4. خانواده درمانی بیش از 1000 زوج دارای مشکلات زناشویی

 5. بیش از 1000دوره گروه درمانی در بیماران مزمن دارای ریسک فاکتورهای رفتاری

 6. شرکت در بیش از 20 تور سلامت چیتگر برای بیماران مزمن

 7. برگزاری بیش از 200 جلسه ریلکسیشن در بیماران مضطرب و افسرده

 8. ویزیت و درمان 80 بیمار دارای استرس اضطراب و افسردگی بااموزش دستگاه تغییر پذیری ضربان قلب

داوری مقالات در مجلات بين المللی :

 1. Tehran heart center journal (thcj)

 1. سرمایه اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 2. فرهنگ سازمانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)

suriyeli porno tecavüz seyret seyret porno tecavüz türk ifşa +18 videolar porn tecavüz izle porno video izle sex sikiş izle
instagram takipci hilesi,instagram begeni hilesi,instagram takipci,instagram takipci hilesi,instagram begeni hilesi,instagram takipci,free instagram followers,php shell indir,php shell download,instagram free followers,takipci hilesi,
hacklink wordpress download elektronik sigara hacklink satış joyetech elektronik sigara