اولین کنفرانس بین‌المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

تاریخ : ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
اولین کنفرانس بین‌المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

 

کنفرانس بین المللی (زبان عربی و تمدن اسلامی)

زبان، یکی از مهم ترین ارکان ایجاد ارتباط می باشد و پس از پیدایش زبان و شکل گیری گفت و گو، انسان ها توانسته اند تعامل و ارتباط وسیع تری با بکدیگر برقرار کنند. زبان عربی یکی از زبان-های سامی است و از بسیاری جهات غنی ترین آنهاست. و نیز یکی از زبان های بزرگ تاریخ و تمدن بشری محسوب می گردد. عربی زبان وحی و کتاب آسمانی است که مورد احترام صدها میلیون نفر است. عربی همانند یونانی زبان علم و فلسفه است که متون مقدماتی و حتی واژگان نظری مربوط به تمدن را فراهم می آورد. با ظهور اسلام و شکل گیری حکومت دینی برآمده از مردم و گفتمان دینی، تمدن نوین اسلامی شکل گرفت.

با آغاز نهضت ترجمه برخی از آثار ایرانی، یونانی و هندی در زمینه شیمی، پزشکی، ریاضیات، نجوم، فیزیک، تاریخ طبیعی ترجمه شد. ولی ترجمه به صورت پراکنده و فردی بود؛ اما در دوران عباسیان به صورت سازمان یافته درآمد و مورد تشویق و ترغیب قرار گرفت و نسلی از نویسندگان مسلمان ظهور کرد که عمدتاً ایرانی بودند و از میان آنها می توان از شخصیت هایی نظیر رازی پزشک، ابن سینای پزشک و فیلسوف و بیرونی پزشک، منجم، ریاضیدان نام برد و این چنین تمدن اسلامی به کمک دیگر زبان ها به شکوه و عظمت و جلال خود رسید. این تمدن بیش از هر تمدن دیگری، به علم و دانش اهمیت داده و کهن‌ترین دانشگاه‌های جهان را پدید آورده است و با تلفیق علوم گوناگون و افزودن بر آن‌ها، میراث عظیم و تکامل یافته‌ای را تحویل بشریت داد.

این کنفرانس در نظر دارد با دعوت از متخصصان کارشناسان این حوزه، از نظرات و پژوهش‌های علمی که در زمینه زبان عربی و در راستای تمدن اسلامی بوده استفاده نماید و آنها را در جهت ارتقای جامعه بشری و تحکیم ارزش‌های انسانی برای ورود به آینده‌ای روشن بهره برداری کند.

 

اهداف کنفرانس:

هدف از برگزاری این کنفرانس:

• فرا خوان از دانشمندان سراسر دنیا جهت آشنایی با اندیشه های و طرح های پژوهشی آنها
• هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه «زبان عربی و تمدن اسلامی»
• آشنایی و ارتباط میان استادان، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سیاست گذاران و علاقمندان در حوزه مذکور
• بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند زبان عربی و کاربست آن در هویت انسانی تمدن اسلامی
• ارتقای جوامع بشری و بهره گیری از میراث اسلامی جهت تقویت ارزش ها برای داشتن آینده ای روشن

 

محورهای کنفرانس:

- زبان عربی و سبک شناسی قرآن کریم
- زبان عربی و میراث مکتوب
- زبان عربی و تأثیر و تأثر از زبان‌ها و ادبیات دیگر ملل
- زبان عربی و چالش‌های روز
- زبان عربی و مدیریت و بازاریابی رسانه‌ای
- زبان عربی و پژوهش‌های فقهی و حقوقی
- زبان عربی و اخلاق بشری
- زبان عربی و کودکان
- زبان عربی و چالش‌های آموزش و پرورش
- زبان عربی و روانشناسی
- زبان عربی و شیوه‌های علوم انسانی
- زبان عربی و علوم محض

 

 

کمیته‌های پنجگانه کنفرانس:

۱. کمیته سیاست گذاری
۲. کمیته اجرایی
۳. کمیته علمی
۴. کمیته تدارکات
۵. کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
 

۱- اعضای کمیته سیاستگذاری:

- دکتر علیرضا محمدرضائی- دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، رئیس پردیس فارابی- ریاست کمیته بخش ایران
- دکتر سلیم الجصانی، استاد تمام دانشگاه کوفه، گروه فقه، ریاست کمیته بخش عراق
- دکتر محمد زوین، استاد تمام دانشگاه کوفه، معاونت دانشکده فقه.
- دکتر محمد علی عبد الهی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، معاونت محترم بین المل پردیس فارابی، و دبیر کلی کنفرانسها و همایشهای علمی
- دکتر حاجی ده آبادی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی
- دکتر مرتضی سلطانی، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
- دکتر مسلم محمدی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه، رئیس دانشکده الهیات
- دکتر حسن زارعی متین، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران، رئیس دانشکده مدیریت
- دکتر محمد تقی رفیعی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه، رئیس دانشکده حقوق
- دکتر میثم الحمامی، استاد تمام دانشگاه کوفه ریاست دانشکده فقه
- دکتر عباس الفحام، استاد تمام دانشگاه کوفه، رییس دانشکده تربیت خواهران
- دکتر صاحب منشد، استاد تمام دانشگاه مثنی رئیس دانشکده تربیت
- دکتر حامد دژآباد، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران معاونت آموزشی دانشکده الهیات
- دکتر سید محمد موسوی مقدم، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران معاونت پژوهشی دانشکده الهیات
- دکتر احسان قبول، استادیار دانشگاه فردوسی، مسؤول روابط بین‌الملل

۲- اعضای کمیته اجرایی:

- دکتر ناصر قاسمی، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران – رئیس
- دکتر احسان التمیمی، دانشیار دانشگاه بغداد، عراق
- دکتر خلیل پروینی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
- دکتر قصی الحصونة، دانشیار دانشگاه ذی قار، عراق
- د. سودابه مظفری، دانشیار دانشگاه خوارزمی
- د. ناجح جابر المیالی، دانشیار دانشگاه مثنی، عراق
- د. علی أحمد مهدی، دانشیار دانشگاه أهلیه، بحرین
- د. عادل حسین، وزارت فرهنگ، تونس
- جناب آقای رسول محمدی، رئیس کتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
- مهندس حسین رضایی، مسئول انفورماتیک پردیس فارابی دانشگاه تهران
- د. أندی مادیانتو، دانشگاه جاکارتا، اندونوزی
- د. هدی موسوی، دانشیار دانشگاه بغداد، مدیر مرکز تافل
- د. بسمه حبیب، استادیار دانشگاه کوفه عضو کمیته عالی حقوق بشر عراق
- د. نبیل خاقانی، دانشیار دانشگاه کوفه
- د. حسین حسن أسود، دانشیار دانشگاه بینکول، ترکیا
- د. وداد سلامی، استادیار دانشگاه کوفه
- د. حمیده اعرجی، استادیار دانشگاه الکفیل
 

۳- اعضای کمیته علمی:

این کمیته از بیش ۲۲ شخصیت برجسته علمی و مشهور از داخل و خارج کشور تشکیل شده، اهم وظایف این کمیته، تعیین محورهای علمی- پژوهشی کنفرانس و ارزیابی مقالات و آثار آن است.

- دکتر مجتبی عمرانی پور، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، رییس کمیته بخش ایران
- دکتر حسن الفیاض، استاد تمام دانشگاه کوفه، رییس کمیته بخش عراق
- دکتر محمد علی آذرشب، استاد تمام دانشگاه تهران
- دکتر محمد جمال صقر، استاد تمام دانشگاه قاهره، مصر
- دکتر حسین خنیفر، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران
- محمد محمدرضایی، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر محمد میلود غرافی، استاد تمام دانشگاه ریان، فرانسه
- دکتر محمد حجازی، استاد تمام دانشگاه باتنه، الجزایر
- دکتر عادل نذیر بیری، استاد تمام دانشگاه کربلا
- دکتر حسن الشاعر، استاد تمام دانشگاه کوفه، عراق
- دکتر عبد الکریم النفاخ، استاد تمام دانشگاه کوفه
- دکتر رضا برنجکار، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر فتح الله نجارزادگان، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر أحمد هاشم السامرایی، استاد تمام دانشگاه سامراء
- دکتر علی تقی أمیری، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر ایمان السلطانی، استاد تمام دانشگاه کوفه
- دکتر محمد جواد البدرانی، استاد تمام قرنه، دانشگاه بصره
- دکتر محمد المهداوی، استاد تمام دانشگاه کربلا
- دکتر مهدوی راد، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر محمد جواد البدرانی، استاد تمام قرنه، دانشگاه بصره
- دکتر صادق فتحی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر رضا ناظمیان، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی
- دکتر عدنان طهماسبی، دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر ناصر قاسمی، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر علی گنجیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
- دکتر یدالله ملایری، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر شهریار نیازی، دانشیار دانشگاه تهران
- دکتر کمال باغجری، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر جهاد فیض الاسلام، استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران

۴- اعضای کمیته واحد پشتیبانی و تدارکات:

- - دکتر کمال باغجری، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، رئیس
- دکتر عبد الکریم المحمود، دانشیار دانشگاه کوفه
- دکتر محمد شیتا، دانشیار دانشگاه عالی تجدید، ترکیه
- دکتر صلاح المنصوری، دانشیار دانشگاه کوفه
- دکتر عبد الرحیم حسینی، دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر مهدی ذاکری، دانشیار دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر کریم عبد العامری، دانشیار دانشگاه بغداد
- دکتر علی عبد المطلب المدنی، دانشیار دانشگاه کوفه
- دکتر مصطفی مهدوی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

۵- اعضای کمیته واحد تبلیغات:

- دکتر سید سعیدرضا منتظری، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، رئیس کمیته بخش ایران
- دکتر صباح خیری العرداوی الحسینی، استادیار دانشگاه الکفیل، عراق، رییس کمیته بخش عراق
- دکتر رقیه رستم پور ملکی، دانشیار دانشگاه الزهرا
- دکتر رولا خالد اشتیه، استادیار دانشگاه قدس، فلسطین
- دکتر أسعد عبد الرزاق الأسدی، استادیار دانشگاه کوفه، عراق
- دکتر یدالله ملایری، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- رضوان ضیاء الدین سالم البدرانی، استادیار دانشگاه کوفه، عراق
- دکتر مجتبی عمرانی پور، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
- دکتر ریاض المالکی، استادیار دانشگاه بابل، عراق
- دکتر داود مرزا، استادیار دانشگاه سیفیا، پاکستان
- دکتر منذر زیاره قاسم، استادیار دانشگاه بصره، عراق

 

 

زبان کنفرانس: عربی، فارسی و انگلیسی

 

جهت کسب اطلاعات دقیق در خصوص ویژگی مقاله و ارسال آن به وبسایت کنفرانس مراجعه شود:

https://farabi.ut.ac.ir/fa

 

اطلاعات زمان و مکان برگزاری کنفرانس:

- مکان: قم- پردیس فارابی دانشگاه تهران
- زمان برگزاری کنفرانس: ۲۳، ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰
- آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹
- آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹
- آدرس الکترونیکی جهت ارسال مقالات کنفرانس: Alaic.conf@ut.ac.ir
 

شماره‌های تماس:

(۰۰۹۸۹۱۲۴۷۱۱۳۴۶) واتساپ تلگرام وایبر
(۰۰۹۶۴۷۸۰۸۹۸۶۸۳۷) واتساب تلگرام وایبر
(۰۰۹۶۴۷۸۰۳۳۷۶۰۶۴) واتساپ تلگرام وایبر