اولین کنفرانس بین‌المللی زبان عربی و تمدن اسلامی

تاریخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ آموزشی
اولین کنفرانس بین‌المللی زبان عربی و تمدن اسلامی