sesli panelci sesli chat

محمدتقی رفیعی

رتبه علمى : دانشیار

سال اخذ مدرک : 1381

از دانشگاه : دانشگاه دهلی هند

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای حقوق خصوصی

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

طرح درس ها :

 

 

زمینه تخصصی :

 1. حقوق قراردادهای بین المللی

 2. حقوق مدنی

 3. تجارت بین الملل

 4. حقوق بین الملل خصوصی

 5. حقوق تطبیقی

 6. متون حقوقی به زبان انگلیسی

 

سوابق اجرایی :

 1. رئیس دانشکده حقوق پردیس فارابی (تیر 1398 - ادامه دارد)

 2. مدیرگروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

 3. عضو كمیته ارزیابی كیفیت دانشكده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

 4. عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 5. عضو هیأت علمی پاره وقت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 6. عضو هیأت تحریریه ماهنامه حقوقی مجد وابسته به مجمع علمی و فرهنگی مجد

 7. عضو هیأت تحریریه فصلنامه فقه پزشکی ارگان رسمی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

 8. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

 9. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 10. مدیر گروه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 11. دبیر کمیته علمی همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران

 12. عضو شورای آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 13. عضو کمیته علمی همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران

 14. عضو هیأت علمی کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری، چالش ها و راهکارهای رحم جایگزین

 15. مشاور حقوقی شرکت نفت فلات قاره ایران در امور قراردادهای داخلی و خارجی

 16. مشاور حقوقی توانیر (وزارت نیرو) در امور قراردادهای ویژه

 

زمینه های تدریس :

 1. قراردادهای بین المللی

 2. داوری تجاری بین المللی

 3. تعارض قوانین و صلاحیت محاکم بین المللی

 4. حقوق تجارت بین الملل

 5. حقوق بین الملل خصوصی

 6. حقوق مدنی

 7. حقوق تطبیقی

 8. متون حقوقی به زبان انگلیسی

 

تألیف یا ترجمه کتاب :

 1. فرهنگ جامع حقوقی مجد، انگلیسی - فارسی، انتشارات مجد 1393

 2. مجموعه قوانین و مقررات حقوق خصوصی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392

 3. مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، 1378

 4. فرهنگ حقوقی مجد. انگلیسی - فارسی، انتشارات مجد، 1383

 5. ترجمه A Level and AS Level Law، انتشارات مجد، 1386

 6. حقوق تطبیقی، انتشارات مجد، تهران، 1390

 7. Law of Contract, Universal Law, Publishing Co.pvt.Ltd. (India), 2003

 

تألیف یا ترجمه مقاله :

 1. تحلیل فقهی- حقوقی حکم تاسیس دفتر وکالت در ملک غیر تجاری، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1396

 2. رویکردهای گوناگون نسبت به جهانی شدن حقوق زنان، فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی، دوره دوازدهم، شماره48، زمستان 1395

 3. بررسی تطبیقی مدت و مبدا مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 9، زمستان 1393

 4. جهانی شدن و حقوق زنان، چالش ها و فرصت ها، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1393

 5. بررسی تطبیقی قاعده تقلیل خسارت، فصلنامه علمی - پژوهشی حقوق قضایی، 1391

 6. مطالعه تطبیقی ضمانت های اجرایی نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران، کنوانسیون بین المللی کالا 1980 وین و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، 1391

 7. حقوق بیماران زن در چالش با حق انحلال ازدواج از سوی مرد، فصلنامه حقوق پزشکی، 1389

 8. نگاهی تحلیلی به مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری ها، فصلنامه حقوق پزشکی، 1389

 9. تأملی فقهی - حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد، مجله تحقیقات حقوقی، 1389

 10. نقد و بررسی ماده 23 لایحه حمایت خانواده مصوب 1386، فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، 1389

 11. تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت، اندیشه های حقوق خصوصی، 1389

 12. تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران، اندیشه های حقوق خصوصی، 1388

 13. تأملی فقهی - حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، 1386

 14. بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران، فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات زنان، 1386

 15. تعدیل قرارداد با مطالعه تطبیقی، حقوق مدنی تطبیقی (مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران)، 1386

 16. بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار، اندیشه های حقوقی، 1385

 17. پاسخگویی قوه قضاییه در برابر مجلس، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 1382

 18. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 1382

 19. A critical study of the effect of gender on prohibition of women employment in iranian law, European Journal of social science, 2012

 20. A Legal Jurisprudential Deliberation on Lineage and Inheritance of the Pre-Implantation Embryo, International Journal of Fertility & Sterility (IJFS), Vol 5, No 4, Jan-Mar 2012

 21. AIDS and Dissolution of Marriage in Iranian Law, Iranian Journal of Medical Law, Vol 1, Issue 2, 2012

 22. Legal Nature of Charity Institution with Emphasis on English and Iranian Law, International Journal of Review in Life Sciences, 2015

 23. Discounting of Letters of Credit; A Legal Analysis, Journal of Money and Economy, 2018

 

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

(استاد راهنما)

 1. مبانی حقوقی حاکم بر استفاده از املاک غیر تجاری شهری، دکتری، 1396

 2. شرط تحدید تجارت در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، دکتری، 1396

 3. تحلیل حقوقی تعهد همکاری متعهدله در اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، 1980 وین و حقوق اروپایی، دکتری، 1396

 4. بررسی تطبیقی دکترین نامناسب در حقوق انگلیس و آمریکا و امکان پذیرش آن در حقوق ایران، دکتری، 1395

 5. نظریه عمومی حریم خصوصی مالی در قلمرو حقوق خصوصی، دکتری، 1394

 6. مطالعه تطبیقی ابعاد حقوقی فورفیتینگ در تأمین مالی تجارت بین المللی، دکتری، 1394

 7. شیوه های حمایت از طرف ضعیف در قرارداد در حقوق ایران و حقوق انگلیس، کارشناسی ارشد، 1393

 8. ابعاد حقوقی قراردادهای اجرای خطوط لوله نفت و گاز در قوانین ایران، کارشناسی ارشد، 1393

 9. تحلیل حقوقی سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران، کارشناسی ارشد، 1393

 10. تأثیر اقتصاد مقاومتی بر حقوق نفت و گاز ایران، کارشناسی ارشد، 1393

 11. تملک و واگذاری اراضی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)، کارشناسی ارشد، 1393

 12. تحلیل حقوقی مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران و ترکیه، کارشناسی ارشد، 1393

 13. مبانی الزام آور بودن رویه تجاری بین المللی و آثار حقوقی آن، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق تجارت بین الملل، 1393

 14. ویژگی های قراردادهای نفتی در مقایسه با سایر قراردادهای سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق تجارت بین الملل، 1393

 15. ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران و آمریکا، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1393

 16. الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با استفاده از حق شرط، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق تجارت بین الملل، 1393

 17. تحلیل حقوقی عملکرد داوری و مرکز مشاوره خانواده در فرآیند طلاق، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1393

 18. حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد با تأکید بر کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی (کنوانسیون رم 1980)، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1393

 19. معیار ارزیابی خسارات قراردادی در حقوق ایران و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (u.c.c)، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق تجارت بین الملل، 1393

 20. تحلیل حقوقی تعهد ضمنی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1392

 21. جهانی شدن حقوق خانواده، چالش ها و راهکارها در حقوق ایران، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1392

 22. نقد و تحلیل شروط ضمن عقد نکاح با تاکید بر رویه قضایی، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1392

 23. وضعیت حقوقی بیماران روانی، کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی، 1391

 24. تحلیل حقوقی قراردادهای مربوط به باروری آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد، 1391

 25. مبانی نظریه تکلیف زیان دیده به کاهش دامنه ضرر در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، کارشناسی ارشد، 1391

 26. وضعیت حقوقی بیماران روانی، کارشناسی ارشد، 1390

 27. مبانی فسخ نکاح ناشی از عیوب در حقوق ایران، کارشناسی ارشد، 1389

 28. پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی (1980) وین، کارشناسی ارشد، 1389

 29. نقد و بررسی قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، کارشناسی ارشد، 1388

 30. نقد و بررسی مسئولیت مدنی ناشی از ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، کارشناسی ارشد، 1389

 31. مبانی مسئولیت مدنی فعالیت های مطبوعاتی، کارشناسی ارشد، 1389

 32. نظریه خیار فسخ در قرارداد، کارشناسی ارشد، 1389

 33. شرط عدم ازدواج مجدد در حقوق ایران، کارشناسی ارشد، 1389

 34. تجزیه قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وین، کارشناسی ارشد، 1388

 35. مطالعه تطبیقی شرایط غیرمنصفانه در قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، کارشناسی ارشد، 1388

 36. مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اقاله در حقوق ایران و انگلیس، 1387

 37. حق انصراف و شروط ضمنی عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران، کارشناسی ارشد، 1387

 38. قراردادهای حمل و نقل پستی، کارشناسی ارشد، 1387

 39. رهن تجاری در قرارداد اعتبار اسنادی، کارشناسی ارشد، 1386

 40. ماهیت و آثار حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی (L/C)، کارشناسی ارشد، 1386

 41. شرط بنایی در قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، کارشناسی ارشد، 1385

 42. بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار سهام، کارشناسی ارشد، 1385

 

(استاد مشاور)

 1. تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی - تدارک و ساخت (ای.پی.سی)، کارشناسی ارشد، 1394

 2. بررسی تطبیقی رژیم حقوقی حاکم بر قلمرو و فعالیت شرکت های خارجی در حقوق ایران و افغانستان، کارشناسی ارشد، 1393

 3. اصول حاکم بر حقوق و تعهدات زوجین در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مالی، دکتری، 1391

 4. الگویی برای تأسیس دادگاه خانواده در ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، کارشناسی ارشد، 1390

 5. آزادسازی تجاری و حمایت های بهداشتی در تجارت بین الملل با تأکید بر مقررات تجارت جهانی، دکتری، 1389

 6. بررسی فقهی - حقوقی تغییر جنسیت، کارشناسی ارشد، 1387

 7. اشتباه در موضوع معامله در حقوق ایران و انگلیس، کارشناسی ارشد، 1386

 

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى و عربی

 

عضویت در مجامع علمی و افتخارات علمی:

 1. دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس سال 1375

 2. دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس سال 1374

 

عناوین سمینارها و کارگاه های آموزشی:

 1. سمینار جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق، پژوهشگاه رویان، 1389

 2. کنفرانس بین المللی حقوق بیماران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن علمی حقوق پزشکی، جزیره کیش، 1389

 3. ارائه سمینار علمی - تخصصی با عنوان «تعدد زوجات»، 1388

 4. ارائه سمینار علمی - تخصصی با عنوان «اصل تک همسری در حقوق ایران»، 1383

 5. کنفرانس بین المللی، Conflicts, Conflict Resolution and Natural Resources in the Middle East، سال 2006م

 6. همایش ملی «بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران»، دانشگاه مازندران، 1382

 

ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره های داخلی:

 1. شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق ایران، همایش ملی بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، دانشگاه مازندران، 1382

 2. بررسی حقوقی فقهی نسب و ارث جنین آزمایشگاهی، سمینار جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق

 

مقاله و سخنرانی در کنگره های خارج از کشور:

 1. The Principle of Peaceful Co-Existence in Islamic Legal System, The International ARCA-Net Conference, Confilict Resolution and Natural Resources in the Middle East, 2006

 1. حقوق بیماران زن در چالش با حق انحلال ازدواج از سوی مرد، در کنفرانس بین المللی حقوق بیماران

آدرس پستی :

ایران،  قم،  بلوار دانشگاه (کیلومتر 5 جاده قدیم تهران)،  پردیس فارابی دانشگاه تهران

  آدرس پست الکترونیکی: president.farabi@ut.ac.ir

  کد پستی : 3718117469

  صندوق پستی : 357

  شمـاره تلـفن مستقیم : 36166100 (025-0098)