راهنمای تلفن

آدرس پستی:

ایران - قم - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پردیس فارابی دانشگاه تهران

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹ صندوق پستی: ۳۵۷

 

شماره‌های تلفن مستقیم: (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

  • ۳۶۱۶۶۱۰۰

  • ۳۶۶۴۲۲۶۲

  • ۳۶۶۴۲۲۶۳

  • ۳۶۶۴۲۲۶۴

  • ۳۶۶۴۲۲۶۵

  • ۳۶۶۴۲۲۵۶

  • ۳۶۶۴۲۲۵۷

  • ۳۶۶۴۲۲۵۸

 

شماره تلفن‌های داخلی: (پیش شماره ۳۶۱۶۶)

 

حوزه ریاست پردیس فارابی

دفتر ریاست

۱۹۳-۱۹۴

جعفرپور

مسئول دفترحقوقی وتنظیم قراردادها

۳۷۸

منصوری

مرکز تبادلات حوزه و دانشگاه

۳۹۹

دکتر کاویانی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسئول نهاد

۲۲۳

 

امور دفتری

۲۲۱-۲۲۲

 

امور اداری نهاد

۲۲۴

 

واحد خواهران

۲۳۱

 

اداره حراست

اداره حراست

۲۲۰-۱۱۰

رضازاده، علیرضا زارعی

اداره حراست (خواهران)

۵۱۲

خانم حیدری

مسئول انتظامات

۱۳۷

مسعودی

نگهبانی درب اصلی

۱۳۵-۱۳۶

 

نگهبانی درب برقی

۳۵۵

 

نگهبانی درب نقلیه

۳۶۲

 

نگهبانی درب کتابخانه

۲۹۷

 

نگهبانی سیت ۲ پردیس

۱۸۶

 

نگهبانی درب خوابگاه دختران

۳۴۴

 

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دفتر یثارگران برادران

۲۸۲

گائینی نیک

اداره روابط عمومی وامور بین الملل

کارشناس روابط عمومی

۶۳۸

منصوری

کارشناس روابط بین الملل

۶۱۵

بیضایی

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

رئیس اداره برنامه ریزی

۳۸۰-۳۸۱

حقیقی

مسئول مرکز انفورماتیک

۲۵۰

رضایی

مسئول شبکه و سخت افزار

۲۸۵

منصوری پور

مسئول سایت کامپیوتری

۲۲۷

فلاحیان

مسئول دفتر فنی

۲۳۳

مهندس فرهومند

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی

دبیرخانه هیأت

۳۲۴

خانم پرزحمت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت

مدیر اجرایی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۳۸

آزادمیوه

کارشناس خدمات آموزشی ۲۳۸ خانم بابایی
کارشناس اداره جذب و بررسی فعالیت‌های اعضا هیات علمی

۲۷۲

شیخ محمدی

مرکز آموزش‌های مجازی (الکترونیکی) و آموزش‌های آزاد

کارشناس مسئول آموزش

۲۱۹

ناظمی پور

دستیار فنی مرکز آموزش‌های مجازی - آقایان

۶۰۲

 
دستیار فنی مرکز آموزش‌های مجازی - خانم‌ها ۲۳۶- ۲۶۷  

کارشناسی آموزش‌های آزاد

۶۶۸

حیدرزاده

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

۲۶۳

ابراهیمی

کارشناس خدمات آموزشی برنامه ریزی درسی، تا ییدیه ها

۴۱۰

خیری

کارشناس خدمات آموزشی

۴۰۲

البرزیان

کارشناس مقطع دکتری کلیه رشته‌ها

۱۱۲

سیدی

کارشناس مقطع دکتری کلیه رشته‌ها

۱۶۷

نیکوسخن

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی)

۱۱۵

خانم جهانگیراصفهانی

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی)

۲۹۰

خانم باقریه

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی)

۲۳۹

خانم محمودی

کارشناس خدمات آموزشی (امور قراردادها)

۱۸۵

حمید رضا فرهومند

کارشناس خدمات آموزشی (امور قراردادها)

۱۹۸

لطفی

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

۱۷۱

احمد تسلیمی

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

۱۶۴

علیپور

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

۱۲۱

لطفیان

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

۱۱۴

فرخ نیا

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی)

۲۸۷

خانم موسوی

کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

۲۶۵

مطیع

معاونت پژوهشی

مدیر اجرایی معاونت

۱۵۷

خدابنده لو

مدیر پژوهش‌های بنیادی

۳۴۵

بیروتی

کارشناس پژوهش‌های بنیادی

۳۰۲

خانم سلطانی

کارشناس پژوهش‌های بنیادی

۵۱۸

خانم سبحانی

کارشناس پژوهش‌های بنیادی (بخش پیان نامه‌ها و رساله‌ها)

۶۸۰

 

مدیر پژوهش‌های کاربردی

۳۰۳

دکتر فرجی

کارشناس پژوهش‌های کاربردی

۵۸۹

شیخ ربیعی

مدیر انتشارات و مجلات علمی

۲۴۴

روشنایی

کارشناس مجلات حقوق

۳۱۴

خانم فتحی
کارشناس مجلات مدیریت

۲۹۵

قنبرنژاد

کارشناس مجلات الهیات

۳۱۲

مظفری

اداره کتابخانه

رئیس کتابخانه

۳۲۳

محمدی

مخزن کتابخانه

۳۳۰

نعمتی

مخزن کتابخانه

۳۲۲

گلکار - عینی

آرشیو

۳۰۵

حسینی کوهساری - خانم زندیه

کتابفروشی

۳۰۷

 

معاونت اداری و مالی

مدیر اجرایی معاونت

۲۸۹

خلعتبری

امین اموال

۲۱۵

جوادی فر

اداره امور مالی

رئیس امور مالی

۲۱۲

عاشری

معاون امور مالی

۲۱۳

خانم موسوی

کارشناس امور مالی

۱۰۶

خانم مشایخی

کارشناس امور مالی (حقوق و دستمزد)

۲۳۵

کدخدایی

کارشناس امور مالی

۲۱۰

 

کارشناس امورمالی دوره‌های آزاد و شبانه

۲۵۵

خانم کریمی

کارشناس امور مالی

۲۳۴

خانم ربانی

کارشناس امور مالی

۳۷۰

خانم سلیمانیان

کارشناس امور مالی

۲۹۷

گائینی مطلق

اداره اموراداری، رفاهی و پشتیبانی

رئیس اموراداری

۳۵۶

طالبی

مسئول کاردکس، کارشناس اداری و انبار مرکزی

۱۳۹- ۲۰۱

محمدحسینی

مسئول دبیرخانه مرکزی

۲۰۳

خانم سخایی

دبیرخانه مرکزی

۲۰۲

خانم چاوشی

کارشناس کارگزینی

۳۶۴

خانم ملکی

کارشناس بازنشستگی و اداری

۶۴۹

خانم عابدی

کارشناس امور رفاهی

۱۹۷

بکائی

مسئول کارپردازی

۱۴۸

رضازاده

مسئول خدمات

۲۰۰-۱۴۳

افشاری

مسئول نقلیه

۳۶۱-۳۶۳

اکبرطجری

نامه رسانی

۲۶۰

زنجانی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیر اجرایی معاونت

۳۰۱

مصری

عامل مالی حوزه معاونت

۲۵۶

علی زارعی

دبیر کمیته انضباطی

۲۵۹

مصری

دبیرخانه کمیته انضباطی

۳۱۷

خانم احمدی مقدم

اداره امور فرهنگی

مسئول دفتر

۶۳۳

موحدی

دبیرخانه امور فرهنگی و کارشناس نشریات

۳۴۱

خانم شریفی

مسئول تنظیم اسناد مالی

۳۳۸

یادگارپور

امورهنری امورفرهنگی

۶۱۶

پورحسن

آبدارخانه - تالاره ا ی هم ا یش

۲۴۷- ۳۶۷

 
مسئول انجمن‌ه ا ی علمی؛ کارشناس تشکل‌های دانشجویی

۱۷۶

فرهادیان

مسئول کانون‌های فرهنگی؛ هنری؛ کارشناس عتبات وعالیات

۶۰۹

گوهریان

اداره امور دانشجویی

رئیس امور دانشجویی

۲۲۹

پاکیزه

امور دانشجویی

۲۵۳

مسافری
امور دانشجویی

۲۵۲

خانم جمشیدنژاد

مسئول خوابگاه برادران

۶۶۹

مصری
دفتر خوابگاه دانش - برادران

۶۶۶

 

دفتر خوابگاه اندیشه - برادران

۸۸۸

 
مسئول خوابگاه خواهران

۳۳۳

خانم سازگار

دفترخوابگاه حضرت معصومه (س) - خواهران

۵۵۶ - ۵۵۵

 

مسئول تربیت بدنی

۲۳۰

عیسی زاده
سالن ورزشی شهدا

۶۱۱

مریم گائینی

سالن ورزشی (۲۲ بهمن)

۲۷۶

 

مسئول مرکز بهداشت و مشاوره

۳۵۷

خانم رفعتی

مرکز بهداشت - پذیرش

۱۵۰

 

مرکز بهداشت - پزشک

۱۵۵

 

مرکز بهداشت - دندانپزشک

۳۵۹

 

مرکز مشاوره دانشجویی- اتاق مشاوره

۳۵۸

 

مسئول سلف و اتوماسیون تغذیه

۳۴۳

بنی رضی

سلف ویژه

۳۴۷

 

دفتر شرکت تعاونی (سلف سرویس)

۳۵۰

 

آبدارخانه اموردانشجویی

۲۴۷

 

آبدارخانه سالن شهدا - تربیت بدنی

۶۱۰

 

انجمن اسلامی تهران و علو م پزشکی برادران

۱۲۸

 

انجمن اسلامی تهران و علو م پزشکی خواهران

۱۲۹

 

انجمن اسلامی پردیس فارابی

۱۵۲ - ۱۵۱

 

بسیج دانشجویی برادران

۱۴۶ - ۱۴۵

 

بسیج دانشجویی خواهران

۱۲۳

 

کانون هلال احمر

۲۶۲

 

شوری صنفی دانشجویی

۲۹۸

 

جهاد دانشگاهی

۳۰۴

 

دانشکده الهیات

مدیر اجرایی دانشکده

۴۶۱

شکوه

کارشناس آموزش دانشکده

۲۶۲

عاشوری

کارشناس آموزش دانشکده

۱۲۰

خانم محرابی

دانشکده حقوق

مدیر اجرایی دانشکده

۲۸۴

اصغری

کارشناس آموزش دانشکده

۱۷۳

احمدی

دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر اجرایی دانشکده

۱۵۸

ناصری زاده

کارشناس آموزش دانشکده

۱۱۶

خانم بیگدلی

کارشناس آموزش دانشکده

۶۱۷

پایسته

دانشکده مهندسی

مدیر اجرایی دانشکده

۶۵۱

حسن تسلیمی

کارشناس آموزش دانشکده

۶۵۵

حسن تسلیمی

سایر واحدها

انتشارات

۳۸۲

باباپور

فروشگاه شرکت تعاونی

۱۳۱

 

خشکشویی

۲۷۸

حیدری

بانک تجارت

۱۶۹

آویژکن

تأسیسات

۱۳۳

پورفرح آبادی

تأسیسات مرکزی آب

۲۷۵ - ۱۴۰

 
تأسیسات مرکزی برق ۲۷۷ - ۱۲۹  

 

شماره فکس: ۳۶۶۴۴۰۸۱ - (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

پست الکترونیکی:

president.farabi@ut.ac.ir