راهنمای تلفن

آدرس پستی:

ایران - قم - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پردیس فارابی دانشگاه تهران

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹ صندوق پستی: ۳۵۷

 

شماره‌های تلفن مستقیم: (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

  • ۳۶۱۶۶۱۰۰

  • ۳۶۶۴۲۲۶۲

  • ۳۶۶۴۲۲۶۳

  • ۳۶۶۴۲۲۶۴

  • ۳۶۶۴۲۲۶۵

  • ۳۶۶۴۲۲۵۶

  • ۳۶۶۴۲۲۵۷

  • ۳۶۶۴۲۲۵۸

 

شماره تلفن‌های داخلی: (پیش شماره ۳۶۱۶۶)

 

شماره فکس: ۳۶۶۴۴۰۸۱ - (۰۲۵ - ۰۰۹۸)

پست الکترونیکی:

farabi@ut.ac.ir

 لینک دانلود فایل