بنیاد حامیان دانشکدگان فارابی

ترکیب هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان فارابی :

 

  • دکتر حمید زارع : رئیس هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان فارابی

  • مهندس محمدحسین عسگری : نایب رئیس

  • حاج رضا گیوه‌چی : منشی (کارپرداز)

  • دکتر مصطفی ملّایی : بازرس (ایشان مستقیماً توسط اعضای مجمع عمومی در مورخه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ انتخاب شده بودند)

  • دکتر سیدسعیدرضا منتظری : مدیرعامل

  • حاج محمود پارچه‌باف : قائم‌مقام مدیرعامل

  • مهندس حمید رضا کریمی : مدیر اجرایی

  • دکتر مسلم محمدی : دبیر جلسات هیأت مدیره

 

 

برخی از اعضای مجمع عمومی بنیاد در کمیسیون‌هایی به شرح ذیل همکاری کنند:

 

۱) کمیسیون فرهنگی-رسانه : دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا، آقای حمیدرضا سعدی، آقای حمیدرضا کریمی

۲) کمیسیون عمرانی و امور زیربنایی : مهندس امین مقومی، حاج مهدی مقیمی، حاج ناصر علایی، مهندس عسگری

۳) کمیسیون فن‌آوری و دانش‌بنیانی : دکتر اخوان‌علوی، دکتر بابک جوادی و دکتر صفدری

۴) کمیسیون کارآفرینی و بازرگانی : دکتر عباس مهرابی، حاج رضا گیوه‌چی، دکتر آصف کریمی

۵) کمیسیون صنعتی : حاج حسن آقاجانی، مهندس نوپوش