انتشارات و مجلات علمی

انتشارات و مجلات علمی

شماره‌های جدید منتشر شده مجلات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران قبل از ارسال مقاله

راه‌های ارتباط با دفتر مجله

لینک‌های مرتبط

 • شماره بهار 1402 مجله علمی "پژوهش های فقهی https://jorr.ut.ac.ir" منتشر شد.

 • شماره بهار 1402 مجله علمی "مجلة اللغة العربیة وآدابها" منتشر شد. https://jal-lq.ut.ac.ir

 • شماره بهار 1402 مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی" منتشر شد. https://jomc.ut.ac.ir

 • شماره بهار 1402 مجله علمی "مدیریت سرمایه اجتماعی" دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منتشر شد. https://jscm.ut.ac.ir

 • شماره زمستان 1401 مجله علمی "آمایش سرزمین https://jtcp.ut.ac.ir" منتشر شد.

 • شماره Winter & Spring 2023 مجله علمی "Journal of Contemporary Islamic Studies" به آدرس https://jcis.ut.ac.ir منتشر شد.

 • شماره Winter 2023 مجله بین‌المللی "Iranian Journal of Management Studies"به آدرس https://ijms.ut.ac.ir منتشر شد.

 • شماره زمستان 1401 مجله علمی "فلسفه دین" https://jpht.ut.ac.ir منتشر شد.

 •  شماره Spring 2023 مجله بین‌المللی Iranian Journal of Management Studies به آدرس https://ijms.ut.ac.ir منتشر شد.

 • لازم به توضیح است در داخل صفحه اصلی هر مجله اطلاعات لازم در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است و این بخش صرفاً جهت راهنمایی کلی پژوهشگران ایجاد می گردد.

 • اگر برای اولین بار قصد دارید به مجله مقاله ارسال نمائید باید قبل از ارسال مقاله خود در سامانه مجله ثبت نام کنید تا به شما نام کاربری و رمز عبور تخصیص داده شود. برای دفعات بعدی می توانید از بخش ورود به سامانه وارد سامانه شوید. [راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه]

 • حتما قبل از ارسال مقاله خود بخش "راهنمای نویسندگان "موجود در سامانه مجله را بادقت مطالعه و کلیه موارد را در مقاله خود رعایت نمائید.

توصیه می‌گردد ابتدا بخش‌های "راهنمای نویسندگان"و "پرسش‌های متداول"موجود در سامانه مجله را با دقت مطالعه نمائید و نیز جهت پیگیری مقاله خود به قسمت "سابقه مقاله"در سامانه مجله مراجعه نمائید. در صورت مواجهه با هر گونه ابهام یا سوال می توانید یکی از راههای ارتباطی زیر را با دفتر مجله انتخاب نمائید:

1. ارسال پیام به بخش "تماس با م"در صفحه اصلی سامانه مجله

2. ارسال پیام به ایمیل مجله

3. تماس با دفتر مجله فقط در روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12

 

عناوین مجلات دانشکدگان فارابی :

 

ردیف نام مجله سردبیر کارشناس نمایه و اعتبار مجله آدرس وب سایت ایمیل مجله شماره تماس
1 Iranian Journal of Management Studies دکترکیهان تاج الدینی سمیه سبحانی

ISI - Web of ScienceScopusEBSCO,
ProQuestGaleISCCivilica

https://ijms.ut.ac.ir ijms@ut.ac.ir 025-36166295
2 Journal of Contemporary Islamic Studies دکترحسن رضایی هفتادر رضا کلیایی

ISCMagiranSIDCivilica

https://jcis.ut.ac.ir jcis@ut.ac.ir 025-36166314
3 اللغه العربیه و آداب‌ها
Arabic Language and Literature
دکترخلیل پروینی ستاره نجفیان Magiran SID Civilica ISC https://jal-lq.ut.ac.ir Jal_lq@ut.ac.ir 025-36166312
4 مدیریت فرهنگ سازمانی
Organizational Culture Management
دکترعلی نقی امیری رضا کلیایی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jomc.ut.ac.ir jomc@ut.ac.ir 025-36166314
5 مدیریت سرمایه اجتماعی
Social Capital Management
دکتر حسین خنیفر سمیه سبحانی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jscm.ut.ac.ir jscm@ut.ac.ir 025-36166295
6 آمایش سرزمین
Town and Country Planning
دکتر سید محمد محمودی سمیه سبحانی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jtcp.ut.ac.ir jtcp@ut.ac.ir 025-36166295
7 فلسفه دین
Philosophy of Religion
دکتر رضا برنجکار سیمه سبحانی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jpht.ut.ac.ir jpht@ut.ac.ir 025-36166295
8 پژوهش‌های فقهی
Islamic Jurisprudence Research
دکتر محمدعلی مهدوی راد رضا کلیائی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jorr.ut.ac.ir jorr@ut.ac.ir 025-36166314
9 حقوق خصوصی
Private Law
دکترعبدالحسین شیروی رضا کلیائی

MagiranSIDCivilicaISC

https://jolt.ut.ac.ir jolt@ut.ac.ir 025-36166314

 


 

علی احمد روشنایی

مدیر انتشارات و مجلات علمی پردیس فارابی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۴۴ - ۰۲۵

aa_roshanaee@ut.ac.ir

 

کارشناس مجلات

رضا کلیایی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۳۱۴ - ۰۲۵

   
 

کارشناس مجلات

سمیه سبحانی

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۹۵ - ۰۲۵

   

کارشناس مجلات

ستاره نجفیان

شماره تماس: ۳۶۱۶۶۳۱۲ - ۰۲۵