شورای صنفی کارکنان

اعضای شورا:

  • علی زارعی (دبیر شورا)
  • محمد آزادمیوه
  • احمد احمدزاده
  • فریدون اسکندری
  • علیرضا حقیقی
  • سیدجلال سیدی
  • سعید فرهومند

 

ارتباط با شورای صنفی:

همکار گرامی؛ همانگونه که مستحضرید شورای صنفی کارکنان پردیس صرفاً نقش مطرح نمودن مشکلات همکاران و بررسی نقطه نظرات ایشان و انتقال به مسئولین دانشگاه و بالعکس، جهت بهتر شدن وضعیت رفاهی، علمی و فرهنگی ایشان را دارد. به همین منظور همکاران عزیز می‌توانند مشکلات و پیشنهادات خود را با این شورا مطرح نمایند.

  • شماره تماس: ۳۶۱۶۶۲۵۶ - ۰۲۵
  • پست الکترونیکی : Senfi.farabi@ut.ac.ir