اداره حراست

اداره حراست پردیس ازجمله واحدهای حوزه ریاست است. سیر وروال انتخاب ونصب مدیراین واحد بدین صورت است که ابتدا رئیس پردیس فردی را برای تصدی این سمت به مدیرکل حراست دانشگاه و اداره کل حراست استان پیشنهاد می‌کند. پس از انجام مراحل گزینش وتأییدحراست کل استان حکم وی به عنوان مدیرحراست پردیس از سوی مدیرکل حراست دانشگاه تهران صادرمی شود.

ایجاد فضای مطلوب و محیطی سالم برای گسترش و تعمیق فعالیت‌های فکری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در محیط دانشگاه به عنوان رکن مهم توسعه کشور، از اهمیّت و اولویّت خاصی برخوردار است. بدون تردید دستیابی به این مهم جز با مشارکت و همدلی اقشار فرهیخته دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان شریف دانشگاه امکان پذیر نیست. فراهم نمودن ارتباط متقابل واطلاع رسانی شفّاف در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اداری یکی ازراهکارهای اساسی ایجاد اعتماد و جلب مشارکت دانشگاهیان در عرصه مدیریت دانشگاه است که قبل از هر چیز به بازنگری در خط مشی هاونیز استفاده ازفن آوری اطلاعات نیازمند است. مسلماً با تحقق این عوامل، بسیاری از معضلات و نارسایی‌های موجود قابل حل بوده وبه ایجاد شرایط مساعدی برای اجرای قوانین و برقراری عدالت در فضایی امن و آزاد می‌انجامد و پویایی و نشاط را در فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی فراهم می‌آورد.

اداره حراست پردیس نیز در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود برآن است که به پشتوانه تجربیات مفید گذشته و بهره مندی از ایده‌های نوین و امکانات و راهکارهای جدید، همگام با سایر بخش‌های دانشگاه در جهت ایجاد محیطی سالم و پرنشاط همراه با امنیّت و قانونمندی تلاش نماید.

 

پیشینه اداره حراست:

بر اساس اطلاعات موجود، تاپیش ازسال ۱۳۷۰ هیچ تشکیلات وواحدی که وظایف حراست را به صورت سازماندهی شده انجام دهد، در پردیس وجود نداشت، تنها یک دفتر محرمانه وجود داشت که مکاتبات محرمانه در آن ثبت می‌شد و معمولاً در اختیار مسئول دبیرخانه بود. البته درسال های نخست پس از پیروزی انقلاب، انجام برخی امور نظیر استعلام و احیاناً برخی تذکرات کتبی درکنار سایر وظایف از سوی جهاد دانشگاهی پردیس صورت می‌پذیرفت. دراسفندماه سال ۷۰ برای نخستین بار با صدور حکمی از سوی حراست دانشگاه تهران، رسماً یکی از پرسنل پردیس مسئولیت حراست پردیس را به عهده گرفت و از آن پس، رسماً دفتر حراست راه اندازی شد و اتاقی مستقل جهت انجام امور مربوط بدان اختصاص یافت.

در حال حاضر این دفترباسابقه ای ۱۶ ساله تاسطح یک اداره ارتقاء یافته وبه لحاظ نیروی انسانی وفضای کالبدی وامکانات وتجهیزات توسعه نسبتاً خوبی پیداکرده است؛ امّا باتوجه به توسعه همه جانبه دانشگاه تهران و تغییرات سازمانی وساختاری آن وشکل گیری پردیس‌های تابع ازآن جمله پردیس فارابی، انجام تغییرات کمّی وکیفی دراداره حراست پردیس، متناسب ومنطبق با وضعیت جدید دانشگاه یک ضرورت است. براین اساس، درتدوین چارت جدید ادارات پردیس، ضمن تعیین وتعریف پست‌های جدید، کادراداری حراست به پنج تن افزایش می‌یابد. گفتنی است درحال حاضر اداره حراست پردیس از نظر نیروی انسانی و کارشناس درمضیقه است که امید است باتصویب چارت جدید درهیأت امنای دانشگاه این مشکل برطرف شود.

 

وظایف و راهبردهای اصلی:

در یک نگاه کلی، وظیفه اصلی این اداره طبق شرح وظایف مدوّن، حفاظت و حراست ازسلامت عمومی پردیس وتأمین امنیت لازم برای انجام فعالیت‌های قانونی است. براین اساس، می‌توان وظایف و راهبردهای ذیل را به عنوان منشور سازمانی و چارچوب فعالیت این اداره تعریف نمود:

۱- تلاش برای ایجاد امنیّت در محیط‌های علمی وآموزشی باتاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی ورعایت قانون اساسی.

۲- حمایت از فعالیت‌های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه و دستورالعمل‌ها.

۳- تلاش برای تحکیم مبانی فرهنگی ایرانی- اسلامی و جلوگیری از تکوین و گسترش فرهنگ مخرب بیگانه در محیط‌های علمی- فرهنگی.

۴- نظارت براجرای قوانین ورعایت عدالت اجتماعی ومبارزه با معضلات موجود دراین زمینه.

۵- تأکید برفعالیت های خودجوش ومستقل دانشجویی درتشکّل های دانشگاهی.

۶- اتخاذ شیوه‌های علمی- فرهنگی وارشادی درجهت رفع معضلات اجتماعی واخلاقی.

۷- تدوین روش‌های پیشگیری ازبحران درمحیط های دانشگاهی، جلوگیری ازتعرض به حریم دانشگاه و رایزنی وتعامل با سازمان‌های خارج از دانشگاه.

۸- رعایت حریم خصوصی افراد وتلاش درجهت حفظ آبرو واسرار ایشان

۹- فراهم آوردن زمینه مشارکت اقشار مختلف دانشگاهی به ویژه استادان وکارشناسان درطرح های حفاظتی دانشگاه.

۱۰- سازماندهی امور مربوط به مستندسازی وقایع وحوادث دانشگاه، تجزیه وتحلیل اخبار ورویدادهاواطلاع رسانی صحیح وبه موقع.

۱۱- تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه برشناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص.

۱۲- اهتمام جدی درجهت تحقق سه شعار اساسی «حراست اثرگذار، تصمیم سازوپاسخگو»

 

خدمات و فعالیت‌ها:

۱- ارائه خدمات لازم درمورد طراحی سیستم‌های حفاظتی پیشرفته به تناسب شرایط ونیازهای محیط.

۲- ارائه اطلاعات و تهیه نشریات لازم در زمینه‌های مختلف امنیتی مورد نیاز دانشگاهیان باهدف آگاهی سازی و اطلاع رسانی.

۳- رایزنی وارتباط با مراجع انتظامی، امنیتی وقضایی جهت حل مسائل ومشکلات احتمالی.

۴- برگزاری جلسات آموزشی وتوجیهی درجهت ارتقاء سطح اگاهی عمومی افراد درزمینه تهدیدها ومسائل امنیتی.

۵- تجزیه وتحلیل اخبارواطلاعات واصله ازخارج وداخل محیط‌های دانشگاه جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه برای اتخاذ تدابیر لازم.

۶- دریافت انتقادات وپیشنهادات دانشجویان، استادان وکارکنان دانشگاه درراستای تقویت وسالم سازی محیط‌های علمی ودانشگاهی.

۷- همکاری وارتباط مستمر با تشکل هاوگروه های صنفی ودانشگاهی جهت حل مسائل ومشکلات وکمک به فعالیت قانونی آنها درسطح دانشگاه.

۸- هماهنگی وارتباط لازم باسایر مراکز دانشگاهی وسازمان های دولتی ودستگاه های مختلف درراستای حل مسائل دانشجویان، کارکنان واعضای هیأت علمی درحدود مقرّرات ومسئولیت اداری حراست.

۹- شناسایی مکانیزم تخلفات عمده برای رسیدگی ومصون سازی محیط دانشگاه وپرسنل آن.

۱۰- ارائه مشاوره واطلاع رسانی به بخش‌های مختلف درمواقع لزوم.

۱۱- تصدی دبیرخانه محرمانه.

۱۲- تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل وپست ها.

 

ارتباط با حراست:

اداره حراست آماده دریافت اخبار، اطلاعات، پیشنهادات و انتقادات می‌باشد.

 

آدرس: قم _ بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) _ اداره حراست پردیس فارابی

تلفن مستقیم: ۶۱۶۶۲۲۰ - ۰۲۵۱

فکس: ۶۶۴۰۵۸۲ - ۰۲۵۱

آدرس پست الکترونیکی : h-amin@qc.ut.ac.ir