مدیریت سبز

 

نخستین جلسه کارگروه اصلاح فرایندها، هوشمندسازی و مدیریت سبز پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

نخستین جلسه کارگروه اصلاح فرایندها، هوشمندسازی و مدیریت سبز پردیس فارابی دانشگاه تهران، سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ در دفتر معاونت اداری و مالی پردیس برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر میثم شهبازی، معاون اداری و مالی پردیس، دکتر محمد میره ای و دکتر علی حمیدی زاده، اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس، مهندس سعید فرهومند، مهندس حسین رضایی و صادق گائینی در دفتر معاونت اداری و مالی پردیس فارابی برگزار شد.

در ابتدای جلسه که با معرفی اعضاء همراه بود، دکتر میثم شهبازی، رئیس کارگروه درخصوص چرایی و اهمیت ایجاد این کارگروه، با اشاره به شرایط موجود در پردیس فارابی گفت: این کارگروه با هدف اجرای برنامه های هوشمندسازی، مدیریت سبز، کاهش هزینه ها، به حداقل رساندن مصرف انرژی و مدیریت مصرف آب، و نیز اصلاح و استانداردسازی فرایندها تشکیل شده است.

وی لازمه اصلاح و بهبود جریان امور و افزایش کیفیت خدمت رسانی را احصا فرایندها، آسیب شناسی، استانداردسازی، اصلاح و اجرای آنها برشمرد و خاطر نشان کرد: در اولین قدم نسبت به احصاء و اصلاح فرایندهای معاونت اداری و مالی پردیس فارابی اقدام خواهد شد.

در ادامه سایر اعضای کارگروه، به بیان نقطه نظرات، راهکارهای مختلف و دیدگاه‌های خود پرداختند و پس از بحث و بررسی اعضای جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید که اهم آنها به شرح ذیل می‌باشد:

- برشماری و تهیه لیست فرایندهای حوزه اداری، مالی، فنی و پشتیبانی جهت انتخاب فرایندهای اولویت دار

- جستجو و جمع آوری مستندات و سوابق احتمالی درخصوص اصلاح فرایندها در سطح پردیس و دانشگاه تهران و همچنین سازمان های مشابه

- استفاده از ظرفیت سرمایه های انسانی موجود برای مشارکت در برنامه اصلاح فرایندها متناسب با واحدهای سازمانی مورد بررسی

همچنین مقرر شد جلسات این کارگروه به طور منظم و با فواصل دو هفته ای تشکیل و اخبار و دستاوردهای آن از طریق کانالهای ارتباطی پردیس اطلاع رسانی شود.