اخبار

راهیابی تیم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به مرحله نهایی هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران

راهیابی تیم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به مرحله نهایی هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران جدید

تیم دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به مربیگری خانم عارفه محمدی (‌دانشجوی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران) موفق به راهیابی به مرحله نهایی هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران و کسب رتبه ...

حضور رئیس دانشگاه تهران در خوابگاه‌های دانشجویی دانشکدگان فارابی

حضور رئیس دانشگاه تهران در خوابگاه‌های دانشجویی دانشکدگان فارابی جدید

رئیس محترم دانشگاه تهران جناب دکتر مقیمی به همراه  رئیس دانشکدگان فارابی  و جمعی دیگر از مدیران دانشکدگان با حضور در خوابگاه حضرت معصومه "س" محل سکونت خواهران دانشجو با آنان به گفتگو نشستند.

انتصاب آقای دکتر محمدحسن احمدی، به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

انتصاب آقای دکتر محمدحسن احمدی، به عنوان مدیر برنامه‌ریزی و نظارت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، در حکمی از جانب دکتر بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر محمدحسن احمدی، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به عنوان ...