رویدادها

چهاردهمین جشنواره آموزشی

چهاردهمین جشنواره آموزشی

به همت معاونت آموزشی دانشکدگان فارابی، چهاردهمین جشنواره آموزشی روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶، با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مقیمی در تالار فرهنگ برگزار خواهد شد.