رئیس اداره خدمات آموزشی

  • مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (از دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران)

  • دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در اداره خدمات آموزشی

  • مؤلف کتاب «صفر تا صد امور آموزشی دانشگاه تهران؛ آنچه باید از آغاز تحصیل تا دانش آموختگی بدانیم» (دانلود کتاب)

 

  • راه ارتباطی :

آدرس پست الکترونیکی : kosha_ebrahimi@ut.ac.ir
شماره تلفن : 02536166266

 

 

1646740366-it-service.jpg

 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی :

۱- نظارت بر ثبت نام دانشجویان در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و کارشناسی و امورمربوط به آن
۲- نظارت بر برنامه های آموزشی دانشکده ها وتعریف دروس عملی وتئوری در بر نامه هفتگی نیمسالهای تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۳- دعوت از اساتید مدعو برای تدریس گروههای عمومی مختلف (معارف ادبیات فارسی تربیت بدنی مرکز مشاوره و زبان انگلیسی عمومی)
۴- انجام امور مربوط به تقاضای انتقال و مهمان دایم به سایر دانشگاه‌ها خاتمه مهمانی‌ها
۵- بررسی و انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل
۶- بررسی و انجام امور مربوط به تقاضای مرخصی تحصیلی و حذف ترم تحصیلی دانشجویان با توجه به ضوابط آموزشی
۷- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۸- ارسال مدارک و ریزنمرات دانشجویان انتقال یافته به سایر دانشگاه‌ها
۹- بررسی ریزنمرات دانشجویان مهمان و انتقالی به دانشکده جهت تطبیق از سایر دانشگاه‌ها
۱۰- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان مشروطی و اخراج آموزشی
۱۱- انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان
۱۲- انجام امور مربوط به تغییر مشخصات دانشجو در سیستم آموزش
۱۳- بررسی و اقدام برای دانشجویان جاری که خواهان دریافت ریزنمراتشان در حین تحصیل هستند با توجه به ظوابط آموزشی
۱۴- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۱۵- بایگانی و ضبط کلیه سوابق اقدام شده در پرونده الکترونیکی دانشجویان جاری
۱۶- بررسی تقاضای مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها به دانشکدگان فارابی پس از اعمال نظر دانشکده‌ها و کمیسیون و انجام امور مربوط
۱۷- ارسال ریزنمرات دانشجویان مهمان به سایر دانشگاه‌ها پس از خاتمه مهمانی واخذ مجوز از دانشگاه دیگر برای ادامه مهمانی آنها
۱۸- انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون بر اساس آیین نامه استفاده از تسهیلات
۱۹- تدوین برنامه‌های هفتگی دروس نظری وعملی در نیمسالهای تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
۲۰- نظارت بر انجام امور مربوط به دانشجویان ممتاز و دانشجویانی که به طور هم زمان در دو رشته تحصیل می‌کنند
۲۱- بررسی و انجام امورمربوط به حذف درس یا دروس دانشجویان با اعلام نظر دانشکده، کمیته منتخب و ستاد شاهد
۲۲- بررسی و ثبت نمرات پایان ترم دانشجویان با هماهنگی واحد کامپیوتر
۲۳- انجام امور مربوط به تقاضای دانشکده‌ها جهت ایجاد شماره دروس جدید و کد استاد با هماهنگی واحد کامپیوتر
۲۴- درخواست ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی
۲۵- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان دوره‌های شبانه بررسی شهریه‌ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه‌های مصوب دانشگاه
۲۶- همکاری با کمیته انضباطی دانشجویان و انجام امور مربوط به آن
۲۷- همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر و انجام امور دانشجویان مشمول قوانین مربوط
۲۸- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به تصمیمات اتخاد شده در کمیسیون، کمیته منتخب دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس نوع حکم صادر شده
۲۹- جوابگویی وراهنمایی و مشاوره به دانشجویان با مراجعه حضوری
۳۰- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفتر امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش
۳۱- انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان با دانشکده‌ها بر حسب مورد
۳۲- جوابگویی و راهنمایی و مشاوره به دانشجویان به صورت تلفنی
۳۳- چاپ و تحویل کارنامه نیمسال قبل به دانشجو
۳۴- اعلام اسامی دانشجویان مشروط
۳۵- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۳۶- بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم
۳۷- تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه
۳۸- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۳۹- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۴۰- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۴۱- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۴۲- دریافت لیستهای حضور و غیاب استادان قبل و بعد از حذف و اضافه
۴۳- محاسبات حق التدریس اساتید ثابت ومدعو در نیمسالهای تحصیلی
۴۴- اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
۴۵- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۴۶- تهیه آمارهای آموزشی
۴۷- اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
۴۸- ارسال برنامه به کارشناسان جهت ورود در سیستم جامع آموزش
۴۹- بررسی گزارش‌های ماهانه‌ی تشکیل کلاس‌ها به معاونت آموزشی دانشکدگان و اداره کل برنامه ریزی آموزشی
۵۰- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۵۱- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۵۲- بررسی و نظارت بر محاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه
۵۳- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه‌های مختلف تحصیلی
۵۴- پیگیری و بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت انجام امور دروس انتخابی به دانشجو
۵۵- محاسبات حق التدریس و حق التحقیق اساتید ثابت ومدعو در نیمسالهای مختلف تحصیلی
۵۶- بررسی ومحاسبات در پرداخت حق الزحمه داوران پایان نامه داخلی / خارجی در کلیه مقاطع تحصیلی
۵۷- پیگیری ثبت نام دانشجویان غیرایرانی و انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان و خانواده آنها اهم از درخواست مجوز خروج و مراجعت، تمدید اقامت و پیگیری شهریه تحصیلی
۵۸- حضور در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تنظیم صورتجلسه مربوطه
۵۹- همکاری با کمیته انضباطی و انجام مکاتبات مربوطه
۶۰- انجام امور مربوط به دانشجویان خارجی و بورسیه
۶۱- صدور انواع گواهی اشتغال به تحصیل در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی
۶۲- نطارت بر تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه وابطال کارت
۶۳- همکاری لازم با واحدهای مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجویی، دفتر امور بین الملل، دفتر استعدادهای درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش و امور مالی و اداری
۶۴-- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۶۵- تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
۶۶- نظارت و بررسی کارنامه دانشجویان قبل از دفاع نهایی
۶۷- ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
۶۸- نامه نگاری برای اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو با اداره کل خدمات آموزشی
۶۹- اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
۷۰- اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
۷۱- تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص
۷۲- صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
۷۳- تهیه آمارها مطابق درخواست واحدهای آموزشی
۷۴- بررسی برنامه قبل از شروع نیمسال تحصیلی
۷۵- اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به گروه و استادان
۷۶- انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه‌های مختلف تحصیلیلینک دانلود فایل