امور بین‌الملل

امور بین‌الملل پردیس فارابی، نقش ارتباطی فرامرزی پردیس را بر عهده دارد. پردیس فارابی ضمن هماهنگی با اداره روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، با دانشگاه‌های دیگر کشورها و نیز با مؤسسات و شخصیت‌های علمی، دارای ارتباط علمی- پژوهشی است.

این اداره همچنین ساماندهی فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیأت علمی این پردیس را در قالب تفاهم‌نامه دانشگاه تهران با سایر کشورها برعهده دارد.