روابط عمومی و امور بین‌الملل

این دفتر نقش ارتباطی فرامرزی پردیس را بر عهده دارد. پردیس فارابی ضمن هماهنگی با اداره روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، با دانشگاه‌های دیگر کشورها و نیز با مؤسسات و شخصیت‌های علمی دارای ارتباط علمی- پژوهشی است. این اداره همچنین ساماندهی فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی اعضای هیات علمی این پردیس را در قالب تفاهم‌نامه دانشگاه تهران با سایر کشورها برعهده دارد.
 

افزون بر این، واحد روابط عمومی پردیس ارتباط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تنظیم اخبار، چاپ مجله خبری - تحلیلی و مستندسازی جریان‌ها و برنامه‌های سازمان را بر عهده دارد.