آرشیو اخبار

بازدید رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران از کتابخانه پردیس فارابی

بازدید رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران از کتابخانه پردیس فارابی

جناب آقای دکتر رسول جعفریان، رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ ضمن بازدید از کتابخانه پردیس در نشستی با حضور معاونت پژوهشی راهکارهای توسعه ...