آرشیو اخبار

کتاب استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های منتشرشده توسط مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در اسفند ماه ۱۳۹۹

کتاب استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های منتشرشده توسط مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در اسفند ماه ۱۳۹۹

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، بطور ماهانه چند عنوان از پرفروش‌ترین کتاب‌های خود را به اطلاع عموم می‌رساند. بر اساس گزارش واحد بازاریابی و فروش مؤسسه انتشارات، ۵ عنوان از سلسله کتاب‌های مؤسسه که بیشترین تعداد ...