آرشیو اخبار

اولین پیش نشست همایش ملی "حقوق و رسانه" با عنوان "ابعاد فقهی حقوق مخاطب"

اولین پیش نشست همایش ملی "حقوق و رسانه" با عنوان "ابعاد فقهی حقوق مخاطب"

معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی و معاونت پژوهشی دانشکده گان فارابی دانشگاه تهران باهمکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه اولین پیش نشست همایش ملی ...

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به عنوان عضو شورای علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه

انتصاب دکتر سید احمد حبیب نژاد به عنوان عضو شورای علمی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه

به گزارش روابط عمومی نخستین همایش ملی «حقوق و رسانه»، دکتر حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما و رئیس نخستین همایش ملی «حقوق و رسانه»، دکتر سید احمد حبیب نژاد را به عنوان ...

انتصاب دکتر جبار باباشاهی به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی

انتصاب دکتر جبار باباشاهی به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی

رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر جبار باباشاهی را به عنوان سرپرست بخش مدیریت بازرگانی و کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.