آرشیو اخبار

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های حقوقی در خصوص بررسی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی

برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های حقوقی در خصوص بررسی ترور سردار شهید قاسم سلیمانی

به همت گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه قم، دانشگاه مفید، دانشگاه حضرت معصومه و انجمن علمی فقه و حقوق حوزه، اولین نشست از سلسله نشست های حقوقی درخصوص بررسی ...