آرشیو اخبار

انتخاب آقای دکتر محمد محمدرضایی به عنوان استاد بسیجی استان قم

انتخاب آقای دکتر محمد محمدرضایی به عنوان استاد بسیجی استان قم

در روز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید، آقای دکتر محمد محمدرضایی، استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران، به عنوان استاد نمونه بسیجی از سوی سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان ...