اداره امور فرهنگی و امور شاهد و ایثارگر

ارتباط با مدیریت و کارشناسان اداره امور فرهنگی دانشکدگان فارابی

 

نام و نام خانوادگی

حوزه کاری

تلفن مستقیم

پست الکترونیک

صادق گایینی‌مطلق

مدیر اداره امور فرهنگی

02536166622

فاکس: 02536166341
شماره داخلی : 622

sadegh.motlagh@ut.ac.ir

مریم شریفی‌دانا

مسول دبیرخانه اداره فرهنگی
کارشناس نشریات دانشجویی
کارشناس نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

03256166341

فاکس : 02536166341

شماره داخلی: 341

dana@yt.ac.ir

معصومه یادگارپور

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

05236166176

شماره داخلی: 176

My.yadegarpor@ut.ac.ir

جواد گایینی‌نیک

کارشناس اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
کارشناس کانون های فرهنگی

02536166282

شماره داخلی: 282

Jgaeeni@ut.ac.ir

سهراب گوهریان

مسئول سمعی و بصری
مدیریت امور تالارها ( تالارهای فرهنگ- امام خمینی (ره) - کی نیا)
کارشناس قرآنی (رابط قرآنی وزارت علوم و مسئول برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآنی))

02536166609

شماره داخلی: 609

s.goharyan@ut.ac.ir

محمد فرهادیان

کارشناس تشکل های دانشجویی

02356166338

شماره داخلی: 338

farhadianmoh@ut.ac.ir

 

 

اسامی دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی 1401-1400

ردیف

دبیر انجمن

نام انجمن

پست الکترونیک

1

نازنین زهرا غریب

حقوق

nazanin.gharib@ut.ac.ir

2

علیرضا سلمانی

فقه و مبانی حقوق

AlirezaSalmani79@ut.ac.ir

3

دانیال درزی

مدیریت بازرگانی

darzydanial@gmail.com

4

زهرا سادات موسوی راشد

زبان و ادبیات عرب

mrashedzahra@gmail.com‬‏

5

زینب رضایی

شیعه شناسی

Tarhe4@gmail.com

6

محمدعلی آصف

مهندسی کامپیوتر

Mohammad.ali.real@gmail.com

7

امیرحسین فراهانی صبا

مهندسی صنایع

farahaniafs@ut.ac.ir

8

ابوالفضل قنبری

حسابداری

Abolfazlghanbari342@gmail.com

9

سامان کیوان نیا

مدیریت جهانگردی

samankeyvannia@ut.ac.ir

10

مجتبی تکمار

حقوق عمومی و حکمرانی

mahdibalavi@ut.ac.ir

 

 

بانک اطلاعاتی نشریات دانشکدگان فارابی