کمیته اجرایی دروس عمومی

کمیته اجرایی دروس عمومی به عنوان نبض اجرایی و اتاق عملیاتی اقدامات قلمداد می شود.

 

دبیر و مشاوران تخصصی کمیته:

 • دکتر حامد پوررستمی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات (دبیر کمیته و مدیر دروس عمومی)

 • آقای دکتر حسین آقابابا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی، دکترای مهندسی برق، دانش آموخته علوم اسلامی (مشاور تخصصی کمیته)

 • خانم دکتر ناهید نادری، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، دکترای مدیریت آموزشی، دانش آموخته علوم اسلامی (مشاور تخصصی کمیته)

 

1. تفاهم نامه با رادیو معارف

 • افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش آفرینی استادان دانشگاه تهران در جامعه

 • پخش سراسری بخشی از دروس معارف از صدای معارف

 • استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای دروس دانشگاهی به ویژه در دوران کرونا

2. همکاری مطلوب با مراکز مرتبط با دروس عمومی از جمله:

 • دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

 • مدیریت دروس عمومی دانشگاه تهران (آقای دکتر شریفی)

 • نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

3. تعامل با چهار دانشکده پردیس فارابی (مدیریت، حقوق، مهندسی و الهیات) به منظور ارتقای سطح دروس عمومی

 • به عنوان جلسه هم اندیشی پیرامون دروس عمومی و معارفی به میزبانی ریاست محترم پردیس (در تاریخ 10 دی 98)

 • جلسات جهت تعامل مشترک در ارتقای دروس تلفیقی

4. تشکیل شش گروه تخصصی استادان معارف اسلامی دانشگاه تهران با هدف:

 • آشنایی و تعامل بیشتر میان اساتید

 • اشتراک‌گذاری اخبار و تجربه‌های کلاس‌داری و محتوایی

 • انسجام بیشتر و عملکرد تشکیلاتی اساتید معارف در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

 • بهره‌مندی از اساتید دانشگاههای مادر و اصلی (گام دوم) و دیگر دانشگاهها (در گام‌ های بعدی) در حوزه های تخصصی