اقدامات فراروی

  1. برگزاری کارگاه ها پیرامون روش تدریس و انتقال تجربیات

  2. برگزاری یک جلسه کلاسی از ترم در خارج از محیط کلاس با هدف انس و صمیمت بیشتر با دانشجویان همراه با ورزش یا بازدید یا تفریح (سالن ورزشی، کوهنوردی، موزه دفاع مقدس و…) در دوره پساکرونا

  3. جلسات منظم با استادان دروس عمومی و کارشناسان و برنامه ریزان

  4. ایجاد سامانه پیامکی ویژه استادان دروس عمومی

  5. راه اندازی صفحه دروس عمومی در سایت پردیس فارابی

  6. نزدیک کردن رویه ها در معرفی منابع، سطح امتحان پایان ترم و...

  7. تشکیل پرونده های دیجیتال و فیزیکی برای همه استادان دروس عمومی

  8. بازنگری استادان در هر ترم و گرفتن بازخورد به منظور ارتقای کیفی و جذابیت

  9. طرح شناسایی نخبگان فرادرس