فراخوان همایش

همایش بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی در حقوق اساسی

۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۲۱۸۶ رویدادها
تعداد بازدید:۲۴۹
مقالات الزاماً باید درباره وجوهی از اندیشه‌ها و آثار دکتر قاضی باشد. مقالات ارائه شده در قالب مقالات علمی پژوهشی، با رعایت شرایط مجله تحقیقات حقوقی، باشد و پیش تر در جایی منتشر نشده باشد. مجموعه مقالاتی در کتابی با عنوان بازخوانی آثار و اندیشه‌های دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پنهای منتشر خواهد شد.

 

‌‌‌‌‌‌محورهای همایش:
- رویکرد قاضی به حقوق اساسی

 • فاضی و سنت حقوق اساسی در ایران
 • علل عدم ورود قاضی به مباحث حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • جایگاه حق‌ها و آزادی‌ها در حقوق اساسی قاضی
 • تأثیر زندگی سیاسی قاضی بر اندیشه حقوق اساسی
 • تلقی قاضی از حقوق اساسی؛ شاخه‌ای از علوم اجتماعی یا رشته‌ای از انسانیت
 • منابع آثار قاضی در حقوق اساسی
 • نقد آثار و رویکرد قاضی به حقوق اساسی

- رویکرد قاضی به سنت‌های ایرانی

 • بازتاب جنبش مشروطه خواهی در آثار قاضی
 • حقوق عمومی اسلامی از دیدگاه قاضی؛ امکان یا امتناع
 • مفهوم دولت در اندیشه قاضی
 • مبانی حقوق عمومی در اندیشه قاضی
 • قاضی و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- مکاتب الهام بخش قاضی

 • تأثیر مباحث فکری ایران بر اندیشه قاضی
 • تأثیر حقوق دانان و دانشمندان ایرانی بر قاضی
 • تأثیر سنت‌های حقوق اساسی فرانسه و سوئیس بر قاضی
 • تأثیر قاضی بر حقوق دانان بعد از خود
 • دستاوردها و ابتکارات

- ترجمه‌های قاضی در حقوق اساسی و علوم سیاسی

 • پیوند حقوق اساسی با جامعه شناسی سیاسی در اندیشه قاضی
 • پیوند حقوق اساسی و اصول علم سیاست در اندیشه قاضی
 • نقد زبان شناختی آثار قاضی در حقوق اساسی

- خاطرات، اشعار و سروده‌های مرتبط با دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها

 • استادان و شاگردان
 • و…

کلید واژه ها: دانشکده حقوق همایش


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.