دانشکده مدیریت و حسابداری؛

برنامه حضور کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری از ۱ لغایت ۵ خرداد ۱۴۰۰

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۱:۰۵ کد : ۱۵۷۳۹ رویدادها
تعداد بازدید:۳۳۸
برنامه حضور کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی از ۱ لغایت ۵ خرداد ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می گردد:

برنامه حضور دانشکده مدیریت و حسابداری


آقای ناصری زاده : شنبه، یکشنبه دوشنبه، چهارشنبه

آقای طجری: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

خانم بیگدلی : شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه

آقای بختیاری : شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

آقای کمالی : یکشنبه،دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

آقای جورقانی: شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

آقای حسینی مهبان: شنبه، یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه

آقای قوجالو: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

کلید واژه ها: برنامه حضور کارکنان دانشکده مدیریت و حسابداری


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.