معاونت اداری و مالی؛

برنامه حضور کارکنان معاونت اداری و مالی از ۸ لغایت ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰

۰۷ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۰ کد : ۱۶۴۹۲ رویدادها
تعداد بازدید:۱۵۱
برنامه حضور کارکنان معاونت اداری و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران از ۸ لغایت ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

برنامه حضور پرسنل امور اداری


سبزعلی : یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

طالبی : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

اصغری : شنبه و دوشنبه

فریدون اسکندری : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

کریمی : یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

چاوشی : شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

حیدری : شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

احمدزاده: شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

طاهری : شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

سخایی : یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

عابدی : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

شفیعی : شنبه (تهران) ، یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه

 

 

برنامه حضور پرسنل نقلیه


محمودابادی : شنبه ، یکشنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه

ناصری زاده : شنبه ، یک شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

یزدی : یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

احمدی : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه

 

 

برنامه حضور پرسنل خدمات محوطه و اداری


حسن گایینی : شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

علی محمدی : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

باباخانزاده : یکشنبه ، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

مجید گایینی : شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

گل محمدی : شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

 

 

برنامه حضور پرسنل فضای سبز


نوروزیان : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

محمدنژاد : یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

موسوی : شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

دهقانی : یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

بک جانی : شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه

قاسمی : شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

کلید واژه ها: برنامه حضور کارکنان معاونت اداری و مالی


( ۱ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.