اطلاعیه آموزشی؛

آخرین تاریخ بررسی مدارک حذف ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۳ مهر ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۲ کد : ۲۱۳۱۷ رویدادها
تعداد بازدید:۴۲۰
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم؛ آخرین تاریخ جهت بررسی مدارک حذف ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۳۹۹۲)، ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد. بدیهی است بعد از این تاریخ، هیچ موردی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فارابی، بررسی نخواهد گردید.

کلید واژه ها: اطلاعیه آموزشی حذف ترم


( ۴ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.