مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه آموزشی


اطلاعیه اخذ دروس آفلاین دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی

اطلاعیه اخذ دروس آفلاین دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره مجازی؛ جهت اخذ درس آفلاین (در صورت برخوردار بودن شرایط مندرج در فرم) از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰، فرم‌های تکمیل شده را به ایمیل یکی از کارشناسان مربوطه مندرج در اطلاعیه ارسال نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه زمان ارزشیابی الکترونیکی اساتید
اطلاعیه آموزشی؛

اطلاعیه زمان ارزشیابی الکترونیکی اساتید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: زمان ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال اول از روز چهارشنبه ۱۵ لغایت ۲۲ دی ماه خواهد بود. لازم است دانشجویان با مراجعه به سامانه جامع آموزش، نسبت به ارزشیابی اساتید اقدام نمایند.

ادامه مطلب
اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
اطلاعیه آموزشی؛

اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

مراحل انجام انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و نکات مهم مربوطه به آن و همچنین برنامه هفتگی دانشکده های دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران به شرح ذیل اعلام می گردد:

ادامه مطلب
اطلاعیه اخذ درس آفلاین
اطلاعیه آموزشی؛

اطلاعیه اخذ درس آفلاین

برای اخذ درس آفلاین (در صورت برخوردار بودن شرایط مندرج در فرم) از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰، فرم‌های تکمیل شده را به ایمیل یکی از کارشناسان مربوطه مندرج در اطلاعیه ارسال نمایند. لازم به ذکر است مهلت اعلام شده غیر قابل تمدید می‌باشد.

ادامه مطلب
آخرین تاریخ بررسی مدارک حذف ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
اطلاعیه آموزشی؛

آخرین تاریخ بررسی مدارک حذف ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم؛ آخرین تاریخ جهت بررسی مدارک حذف ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۳۹۹۲)، ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد. بدیهی است بعد از این تاریخ، هیچ موردی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فارابی، بررسی نخواهد گردید.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم ارسال مدرک تحصیلی مقطع قبل
اطلاعیه آموزشی؛

اطلاعیه مهم ارسال مدرک تحصیلی مقطع قبل

دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ و قبل از آن، تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند مدرک تحصیلی مقطع قبل خود را به همراه فرم ذیل، به آدرس مندرج در فرم ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مدرک تحصیلی، مطابق آیین نامه های آموزشی، دانشجو محروم از تحصیل شناخته شده و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشت.

ادامه مطلب
(تمدید شد) بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم ۰۰-۹۹
اطلاعیه آموزشی؛

(تمدید شد) بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم ۰۰-۹۹

به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته تمدید شد.

ادامه مطلب