مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


انتخاب عضو هیات علمی پردیس به عنوان پژوهشگر جوان نمونه جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

انتخاب عضو هیات علمی پردیس به عنوان پژوهشگر جوان نمونه جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با هدف تجلیل از پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه، جوان نمونه، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های نمونه، کارشناسان پژوهشگر و پژوهشی اجرایی نمونه و کتاب خانه نمونه روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به‌صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب