اخبار - آرشیو

کرسی ترویجی «اثر حکمت مشرقی ابن سینا بر اندیشه های غزالی» برگزار خواهد شد

کرسی ترویجی «اثر حکمت مشرقی ابن سینا بر اندیشه های غزالی» برگزار خواهد شد

کرسی ترویجی «اثر حکمت مشرقی ابن سینا بر اندیشه های غزالی» روز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰، با ارائه آقای دکتر سیدمحمدعلی دیباجی، دانشیار پردیس فارابی و نقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یحیی کبیر، ...

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

با حکم رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، و به پیشنهاد سرپرست دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، آقای دکتر شاهرخ اسدی، به عنوان سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب شد.