اخبار - آرشیو

انتصاب رئیس مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی

انتصاب رئیس مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی

به گزارش روابط عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر میثم شفیعی رودپشتی را به سمت ریاست مرکز خدمات تخصصی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.

انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی

انتصاب رئیس مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی

به گزارش روابط عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران در حکمی، دکتر علی حمیدی‌زاده را به سمت ریاست مرکز آموزش‌های الکترونیکی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب کرد.