اخبار

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی منصوب شد

با حکم رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، و به پیشنهاد سرپرست دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران، آقای دکتر شاهرخ اسدی، به عنوان سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران منصوب شد.

کسب مقام اول تیم موت کورت دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در ششمین دوره مسابقات داوری تجاری (trac)

کسب مقام اول تیم موت کورت دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در ششمین دوره مسابقات داوری تجاری (trac)

تیم موت کورت دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در ششمین دوره مسابقات داوری تجاری (trac) که بصورت آنلاین برگزار شد، پس از راهیابی به دور نهایی مسابقات، موفق به کسب عنوان تیم اول این ...